WING Global Student Design Competition 2013

WING Global Student Design Competition 2013

Trvanie: 30. apríl 2013 - 28. jún 2013

Uzávierka registrácie: 28. 6. 2013.
Informácie: www.ifiworld.org/wing/.
Medzinárodná federácia interiérových architektov a dizajnérov (IFI) vyhlasuje ďalší ročník globálnej študentskej súťaže WING. Témou roka 2013 je Myslenie/práca (Think/work). Medzinárodná súťaž, ktorú sponzoruje úspešná nadnárodná spoločnosť Teknion má za cieľ podporovať inovatívne prístupy a realizácie pracovného prostredia budúcnosti.
Pracovisko je významným miestom, na ktorom sa stretávajú demografické, technologické, emocionálne aj racionálne princípy pracovnej činnosti. Aby bola produktívnejšia, angažovanejšia a modernejšia, musí sa pracovník cítiť pohodlne, bezpečne, s dokonalým prístupom k informáciám, bez bariér v pohybe. Všetko, čo robíme, ovplyvňuje to, kde, ako a kedy to robíme.
Súťaže, ktorá sa uskutočňuje v duchu Deklarácie IFI o interiérovej architektúre (IFI Interiors Declaration) sa môžu zúčastniť študenti interiérového dizajnu a architektúry. Registračný poplatok je 50 USD, študenti z inštitúcií, ktoré sú členom IFI, majú registráciu zdarma.
Ceny: hlavná cena je spojená s účasťou na kongrese IDA (International Design Alliance) 2013 v tureckom Istanbule, kde sa víťazi zúčastnia na odbornom programe a sprievodných spoločenských podujatiach.
Viac informácií: wing@ifiworld.org.