Workshop dizajn kresby

Workshop dizajn kresby

Ateliér transport dizajnu na VŠVU a Slovenské centrum dizajnu organizujú v rámci výstavy 20 rokov ateliéru transport dizajnu na VŠVU voľný workshop pre všetkých záujemcov o automobilovú dizajnérsku kresbu. Cieľom workshopu je priblížiť a ukázať základné princípy realizovania idei pomocou dizajnérskej kresby.

17. 10. 2013, od 14:00 do 18:00
SATELIT, Hurbanove kasarne, Kollarovo námestie, Bratislava


Program prebehne v rámci akcie Ulica pre všetkých v priestoroch výstavného a informačného bodu SCD – SATELIT. Súčasťou workshopu budú aj konzultácie a korekcie k vlastným prácam a portfóliám, čo je vhodné pre všetkých uchádzačov o štúdium dizajnu na VŠVU.

Kontakt:
Mgr. art. Ivan Luknár
luknar.ivan@gmail.com