Workshopy projektu Crafts and Design in Europe

Workshopy projektu Crafts and Design in Europe

Trvanie: 1. júl 2013 - 25. august 2013

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) sa v roku 2012 stalo partnerom projektu Remeslo a dizajn v Európe, realizovaného v rámci programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci Európskej únie. Projekt potrvá do júla 2014. Partnermi v projekte sú francúzsky Institut national des Métiers d´Art (INMA), írsky Crafts Council of Ireland a španielsky Fundación para la Innovación de la Artesanía (FUNDESARTE). Cieľom projektu je podporiť novú generáciu dizajnérov spájajúcich umeleckú a remeselnú činnosť pri ich uplatnení na trhu práce v nových ekonomických podmienkach. Projekt je postavený na tréningu zručností v tematicky zameraných sedemdňových workshopoch, tzv. Master Classes s medzinárodnou účasťou vždy v jednej z partnerských krajín projektu. Tvorivých dielní sa zúčastní vždy 5 dizajnérov a remeselníkov z každej krajiny, ktorým vysielajúca organizácia z ich materskej krajiny uhradí náklady spojené s dopravou, ubytovaním a stravou. O účasť na workshope sa môžu uchádzať mladí absolventi a profesionáli z oblasti remesiel, dizajnu a úžitkového umenia vo veku menej ako 35 rokov. Základnou podmienkou pre uchádzača je ovládanie anglického jazyka slovom a písmom.
Termíny a témy Master Class na rok 2013:
Drevo: 1. 7.  7. 7. 2013
Slovensko, ŠÚV Ružomberok
http://www.suvrk.sk
Keramika: 19. 8. – 25. 8. 2013
The Crafts Council of Ireland´s ceramic Skills and Design training Course, Thomastown, Kilkenny
http://www.learncraftdesign.com/skills-training/ccoi-ceramic-skills-and-design-training-course
Po odoslaní prihlášky, motivačného listu, potvrdenia o zámere zúčastniť sa konkrétneho workshopu spolu so všetkými požadovanými prílohami na adresu organizátora Master Class bude uchádzač zaradený do výberového konania. Do termínu uvedeného v propozíciách mu organizátor Master Class oznámi výsledok výberového konania.
Vybratí účastníci workshopov budú následne inštruovaní o ďalšom postupe vysielajúcou organizáciou z ich materskej krajiny , v prípade Slovenska ÚĽUV-om.
Informácie pre slovenských uchádzačov:
Mária Tomová
Oddelenie Marketingu a PR ÚĽUV
tel. +421 908 795 068
e-mail: tomova@uluv.sk
Informácie: http://www.uluv.sk/sk/web/podujatia-a-novinky/remeslo-a-dizajn-v-europe/#keramika