World Design Days 2014

World Design Days 2014

Trvanie: 12. apríl 2014 - 15. apríl 2014

Každoročne si v dňoch 12. – 15. 4. pripomíname Svetové dni dizajnu, ktoré majú za cieľ dostať do povedomia ľudí dizajn ako dôležitý faktor zvyšovania kvality života prostredníctvom socio-kultúrnych, ekonomických a environmentálnych inovácií. Asociácia dizajnu (Association of Design, AoD) vyzýva dizajnérske inštitúcie, školy a jednotlivcov na organizovanie podujatí k týmto dňom, ktoré by pomohli spropagovať dizajn a jeho úlohu v modernej spoločnosti.

Svetové dni dizajnu trvajú 4 dni, z ktorých každý je zameraný na špecifický problém a cieľovú skupinu:
12. apríl má motto Dizajn a futurizmus – má oslavovať konceptuálny a futuristický dizajn prostredníctvom workshopov a akcií zameraných na mladú generáciu. 
13. apríl je Dňom medzinárodnej kreativity, inšpirácie a imaginácie – jeho fokus mieri na najmladšiu generáciu, deti.
14. apríl je Svetovým dňom dizajnu so zameraním na šírenie myšlienok o význame dizajnu. Je zacielený na dospelé publikum, preto sa odporúča organizovať prednášky, workshopy a semináre pre túto vekovú skupinu so záujmom o dizajn. A napokon
15. apríl je Dňom dizajnérov. V rámci neho sa verejnosť môže dozvedieť veľa o profesii dizajnéra, o požiadavkách, ktoré sú naňho kladené a o neopakovateľných zážitkoch z kreativity, ktoré sprevádzajú dizajnérske povolanie.

Viac: www.worlddesigndays.com, www.assosiationofdesign.com.