XXVI. medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo 2014

XXVI. medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo 2014

Trvanie: 1. august 2014 - 28. september 2014
Miesto: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec, Slovensko

Výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov najstaršieho medzinárodného keramického sympózia na Slovensku. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci ho organizuje od roku 1989 v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou – Združením keramikov Slovenska, Mestom Lučenec, závodom Žiaromat, a. s. Kalinovo a obcou Kalinovo. Podujatie je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky a pre možnosť vypaľovať diela vo veľkokapacitných peciach. Žiaruvzdorný materiál - šamot je pre autorov výzvou, inšpiráciou, ponúka priestor na experimentovanie a objavovanie nových technologických možností.
Na XXVI. ročníku výstavy predstavia svoje diela: Ludmila Kovaříková z Českej republiky, Halina Krawczun z Poľska, Zsuzsa Pannonhalmi z Maďarska a Adriena Kutaková zo Slovenska. Kurátorkou výstavy je Andrea Német Bozó.

Viac  www.nmg.sk