Young Creations Award: Upcycling 2016

Young Creations Award: Upcycling 2016

Uzávierka: 14. august 2015 (piatok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Messe Frankfurt Exhibition GmbH vyzýva študentov a absolventov (ktorí ukončili štúdium po 31. 3. 2015) interiérového dizajnu, dizajnu alebo príbuzných odborov na vysokých školách a univerzitách Európy, na účasť v súťaži. Poprvýkrát sa súťaže môžu zúčastniť i študenti magisterského a majstrov-remeselníkov v oblasti bytových dekorácií.
Participanti súťaže sú vyzvaní k vytvoreniu nových nápadov založených na tzv. „upcyclingu“ - kreatívnom, opakovanompoužití predmetov a materiálov, resp. ich transformácii do nových a lepších produktov. Dôraz bude kladený predovšetkým na cielené využitie vybraných materiálov a kvality ich spracovania. O víťazovi rozhodne odborná porota zložená z odborníkov z oblastí textilného a nábytkárskeho priemyslu.

Young Creations Award: Upcycling 2016
Organizátor: Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Koniec registrácie: 14. 8. 2015
Termín zasielania súťažných prác: 14. 9. 2015
Termín konania veľtrhu s prezentáciou víťazných prác: 12. 1. 2016 - 15. 1. 2016

Víťaz má možnosť prezentovaťsvoj projekt na veľtrhu Heimtextil 2016.
Mezinárodný veľtrh bytových textílií, Frankfurt am Main sa koná v termíne od 12. - 15. 1. 2016. Veľtrh navštívi priemerne 70 000 návštevníkov zo 133 zemí sveta.
Víťaz získava zadarmo ubytovanie i pozvánku na slávnostné predávanie cien.
Má tiež možnosť vyhrať jednu z peňažných cien z celkovej dotácie 6 000 EUR.
Získava tiež unikátnu možnosť nadviazať kontakty s ostatným dizajnérmi a vystavovateľmi.


Všetky informácie nájdete na webe súťaže: http://www.heimtextil-award.com/