Z Nového Světa do celého světa

Z Nového Světa do celého světa

Autor: Jan Mergl (editor)
Vydalo: Uměleckoprůmyslové museum Praha a Nakladatelství Arbor vitae, 2012
Počet strán: 352
ISBN: 978-80-7101-106-4

300 let harrachovského skla.
Publikácia vyšla k rovnomennej výstave, ktorá sa koná v UPM v čase od 16. mája do 16. Septembra 2012 a a bude reprízovaná v Západočeskom múzeu v Plzni a v Múzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Ide o prvú ucelenú monografiu najstaršej existujúcej českej sklárne, ktorá zhrňuje výsledky viac ako desaťročného archívneho bádania a spracovania českých a zahraničných múzejných zbierok.
Texty Heleny Brožkovej, Jarmily Brožovej, Floriana Knotheho, Jana Luštinca, Jana Mergla, Lenky Merglovej Pánkovej a Jana Schöttnera sprevádzajú ukážky z produkcie a bohatá dokumentácia, ktorá podrobne približuje výtvarný vývoj harrachovského skla od barokových začiatkov cez rôzne podoby skla obdobia biedermeieru a historizmu, originálny secesný prejav a snahu prispôsobiť sa štýlu art deco a funkcionalizmu až po nové dizajnérske prístupy po roku 1945 a súčasné sklo. Okrem českého sa pripravuje aj anglické vydanie, autorom grafického dizajnu je Studio HMS – Filip Hejduk a Martin Strnad.
Informácie: www.upm.cz.