Základy grafického designu

Základy grafického designu

Autor: Timothy Samara
Vydalo: Slovart, 2013
Počet strán: 246
ISBN: 978-80-7391-698-5

Podnázov: Vizuální elementy, techniky a strategie pro tvůrčí grafiky.
Česká verzia knihy Timothyho Samaru Graphic Designer's Essential Reference: Visual Elements, Techniques, and Layout Strategies for Busy Designers, ktorú vydalo americké vydavateľstvo Rockport Publishers v novembri 2011, je zdrojom informácií a inšpirácie pre každého tvorivého grafika. Je rozčlenená na tri časti: Základné grafické techniky, Grafické prvky a Riešenie projektov. Časť Grafické prvky sa ďalej delí na štyri skupiny nazvané Obľúbené obrázky, Koncepcie farebnosti, Typografické štýly a Kompozičné postupy. Po objasnení základných postupov a elementov autor v časti Riešenie projektov ukazuje, ako ich použitím v praxi vznikajú kvalitné grafické návrhy.    
Timothy Samara je renomovaný grafický dizajnér a pedagóg žijúci v Chelsea v New Yorku, kde vyučuje na School of Visual Arts and Fashion Institute of Technology.  Napísal viacero kníh o praxi grafického dizajnu, ktoré výlučne zveril vydavateľstvu Rockport: Typography Workbook (2004); Making and Breaking the Grid: A Graphic Design Layout Workshop (2005); Typography Workbook 2: A Real-World Guide to Using Type in Graphic Design (2006); Design Elements: A Graphic Style Manual (2007); The Designer's Graphic Stew: Visual Ingredients, Techniques, and Layout Recipes for Graphic Designers (2010); Drawing for Graphic Design: Understanding Conceptual Principles and Practical Techniques to Create Unique, Effective Design Solutions (2012).
http://www.slovart.sk/