Zapnuté – vypnuté – zabudnuté?

Zapnuté – vypnuté – zabudnuté?

Vydalo: Slovenské centrum dizajnu
Počet strán: 67
ISBN: 9-788097-017330
Grafická úprava: Peter Eliáš
Tlač: Dolis, s. r. o., Bratislava

História podniku Tesla siaha do roku 1937, keď budapeštianska firma Tungsram otvára v Bratislave továreň na výrobu žiaroviek. V máji 1938 sa tu začali vyrábať prvé rozhlasové prijímače. Po znárodnení v roku 1946 sa podnik začlenil do novovytvoreného n. p. Tesla. Významným medzníkom sa stal rok 1951, keď tu vzniká  samostatné vývojové oddelenie. Osobitá kapitola analyzuje prácu dizajnérskeho oddelenia Tesly (dizajnéri J. Vikrut, V. Knotek, M. Slatkovský, P. Černá, P. Thurzo, P. Kramár, A. Gábrišová, D. Kubkovičová, D. Datelová, K. Nagyová), pričom zostavovatelia zaznamenali samostatné rozhovory s J. Vikrutom a P. Thurzom.

Publikácia, ktorá má bohatú obrazovú prílohu, vznikla pri príležitosti rovnomennej výstavy vo VIB Satelit v Bratislave v októbri – novembri 2010.

Predajné miesta:

Knižnica SCD na Jakubovom nám. 12 v Bratislave
Satelit SCD na Dobrovičovej ul. 3 v Bratislave

Ďalšie informácie na marketing@scd.sk