Zbierka architektúry a nábytku v Slovenskom múzeu dizajnu

Zbierka architektúry a nábytku v Slovenskom múzeu dizajnu

Zbierka architektúry a nábytku v Slovenskom múzeu dizajnu.
Zbierka nábytku by nemala chýbať v žiadnom umeleckopriemyselnom múzeu, či múzeu zameranom na dizajn. Osudy a cesty zbierok architektúry také jednoznačné nebývajú. Slovenské múzeum dizajnu sa rozhodlo zbierky prepojiť pod vedením kurátoriek Lívie Pemčákovej, ktorá sa sústreďuje na architektúru a interiérový dizajn a Zuzany Chlebovej, ktorá sa venuje nábytku. Zbierka architektúry a nábytku SMD zhromažďuje, skúma, spracováva, uchováva a vystavuje diela autorov z oblasti architektúry a nábytkového dizajnu. Kladie si za cieľ mapovanie a dokumentovanie tvorby osobností, ktoré pôsobia v oblasti nábytku, interiérového dizajnu, ako aj bytovej kultúry. Orientuje sa aj na autorský dizajn interiérových prvkov, konštrukčných častí, mobiliára a nábytku. Oblasť výstavníctva domácej proveniencie je mapovaná na základe dobových archívnych materiálov a fotografií dokumentujúcich významné výstavnícke podujatia, domáce i zahraničné výstavy a veľtrhy. Ide o výskum výstavníckych metód, vývoj výstavných systémov a fundusov, spôsoby a metódy organizácie priestoru expozícií, komunikačné metódy vystavovaných artefaktov s divákom. V neposlednom rade ide aj o medziodborový prieskum spolupráce architektov s grafickými, priemyselnými a textilnými dizajnérmi, výtvarnými umelcami, fotografmi a scénografmi, ktorých diela so spomínanou oblasťou úzko súvisia.