Zbierka produktového dizajnu v Slovenskom múzeu dizajnu SCD

Zbierka produktového dizajnu v Slovenskom múzeu dizajnu SCD

Po vzniku Slovenského múzea dizajnu SCD a jeho minuloročnej registrácii sme začali s prebudovávaním štruktúry zbierok. Viedol nás k tomu obrovský nárast darov z rôznych oblastí dizajnu a potreba ich odbornej evidencie.
Zbierať produktový dizajn môže byť problematické najmä kvôli nejasnej definícii výrazu „produktový“. Kolízia medzi produktovým a priemyselným dizajnom často spôsobuje nedorozumenia nielen v zbieraní, ale aj vo výučbe a tvorbe. Na jednej strane sa stretávame s názorom, že produktový dizajn je synonymom priemyselného, na druhej sa ozývajú hlasy, ktoré priznávajú produktovému dizajnu status konceptuálneho umeleckého diela. Ak však pod dizajnom produktu rozumieme navrhovanie výrobkov so všetkým čo k tomu patrí, potom je priemyselný dizajn podkategóriou dizajnu produktového, so špecifikami priemyselnej výroby a primárnym dôrazom na funkciu výrobku a jeho vyrobiteľnosť vo väčších sériách. Pri tomto členení môžeme pod produktový dizajn zaradiť aj autorský dizajn s presahom do konceptu, ktorý sa dnes často označuje ako artdizajn. V takto definovanej štruktúre obsahuje zbierka produktového dizajnu široké spektrum zbierkových predmetov.