Zborcené hmoty tón

Zborcené hmoty tón

V poradí tretia expozícia českého kubizmu v Dome U Čiernej Matky Božej v Prahe, realizovaná tentoraz Umeleckopriemyselným múzeom bola otvorená 2. decembra 2015.
Na kurátorky aktuálnej expozície Luciu Vlčkovú a Danielu Karasovú čakala neľahká úloha. Väčšie zameranie na použitý dizajn a architektúru je motivované nielen odborom činnosti inštitúcie, ktorá expozíciu realizuje, ale aj snahou zachytiť to najcennejšie a najunikátnejšie, čo môže zaujať aj davy zahraničných turistov prúdiace okolo objektu v centre mesta. Súčasná expozícia prezentuje celé súbory nábytku, čo je v mnohých ohľadoch prevratné. Ukazuje vzťah kubistických interiérov k jednotlivým častiam (napr. osvetľovacie telesá, koberce atď.). A hlavne koriguje všeobecne prijatý stereotyp o kubizme ako bielej/sivej architektúre a monochromatických interiéroch. Interiéry naopak boli veľmi farebné, čomu zodpovedali vzory tapiet aj čalúnenie nábytku. Onú jednotu štýlu dopĺňajú plagáty a keramika (citeľne tu však chýbajú práce hlavne Rudolfa Stockara).Okrem samotných umeleckých zoskupení autorky prezentujú aj ďalšie inštitúcie, bez ktorých by vzostup kubizmu nebol možný – predovšetkým Pražské umelecké dielne, Zväz českého diela a Artěl. Artěl bol založený roku 1908 podľa vzoru Wiener Werkstätte a jeho cieľom bolo produkovať ekonomicky dostupný, umelecky hodnotný dizajn pre čo najširšie vrstvy. Zväz českého diela založil v roku 1914 Jan Kotěra s úmyslom, ktorý široko rezonoval spoločnosťou aj umeleckými kruhmi: cieľom mal byť „súlad medzi priemyselnou a remeselnou výrobou a umením“. Expozícia ukazuje rôzne médiá úžitkového umenia, snaží sa o prezentáciu dizajnu v zmienených súboroch podľa hesla, že celok je viac ako súčet jeho častí. Nechýbajú multimediálne prezentácie na tabletoch, architektúru zastupuje slideshow strhujúcich veľkoformátových fotografií Ondřeja Kocourka.