Zdeněk Rossmann a Brno. Nové objavy

Zdeněk Rossmann a Brno. Nové objavy

Prezentácia československej medzivojnovej vizuálnej kultúry sa nezaobíde bez zastúpenia architekta a grafického dizajnéra Zdeňka Rossmanna (1905 – 1984). Zborník medzinárodnej avantgardy Fronta (1927) v jeho úprave je vôbec prvou publikáciou, v ktorej je u nás použitý malopis podľa vzoru Bauhausu, a to zhruba o tri roky skôr, než ho akceptoval zástanca novej typografie Karel Teige. Rossmannov fotomontážny plagát pre výstavu Civilisovaná žena / Civilisierte Frau z roku 1929, ktorý mohol úspešne zarezonovať práve v česko-nemeckom brnianskom prostredí, na ktorom mužská ruka s nožnicami odstrihuje zo ženského účesu vrkoč, je nespočetnekrát reprodukovanou metaforou zmeny v duchu modernizácie podľa vžitého starého nemeckého príslovia „odstrihávať staré vrkoče“ z čias, keď sa pruským úradníkom a vojakom v rámci osvietenských reforiem odstrihávali na parochniach vrkoče.
Výstava s názvom Horizonty modernizmu v Umeleckopriemyselnom múzeu Moravskej galérie v Brne (od 15. mája do 13. septembra 2015) uvádzala prvýkrát tvorbu tohto pozabudnutého modernistu v celej šírke médií, ktorými sa počas medzivojnových aj povojnových rokov zaoberal. Prináša ukážky jeho diel v architektúre, grafickom dizajne, typografii, scénografii, výstavníctve, fotografii, pedagogike a publicistike. Vedľa nich sú na výstave zastúpené aj ukážky prác Lászlóa Moholy-Nagya, Jana Tschicholda, Herberta Bayera a ďalších osobností medzinárodnej avantgardy, ktorých tvorbou sa mladý Rossmann inšpiroval. Moravská galéria týmto projektom vrátila všestrannú umeleckú osobnosť Zdeňka Rossmanna do povedomia kultúrnej verejnosti v prostredí, v ktorom v dvadsiatych rokoch minulého storočia vytvoril svoje hlavné rané diela. Aj po návrate zo štúdií na Bauhause a pobytu v Paríži jeho intenzívne pracovné a priateľské kontakty s Brnom pokračovali, a to aj počas bratislavského pedagogického pôsobenia na ŠUR v rokoch 1931 – 1938. Sem sa aj po vypovedaní zo Slovenska začiatkom roka 1939 na čas opäť vrátil ako vedúci ateliéru grafického dizajnu na brnianskej Škole umeleckých remesiel.