zooMe, kolekcia šperkov

zooMe, kolekcia šperkov

Miesto: Výrobca: Hand Picked, s. r. o. Bratislava

Šperky - obrázok

Uznanie v súťaži NCD 2009

Dizajn: Lucia Ganzer
Výrobca: Hand Picked, s. r. o. Bratislava

Kolekcia šperkov je určená deťom a mládeži, ale jej štylizácia, tematické aj náročné technologické a materiálové spracovanie oslovuje nadšencov zvierat bez obmedzenie veku. Pohyblivé priestorové kreácie sú vyrobené ľahko reprodukovateľnými technikami, ktoré zabezpečujú trvácnosť a bezpečnosť.