Zuzana Graus Rudavská – šperky a maľba

Zuzana Graus Rudavská – šperky a maľba

Trvanie: 15. november 2013 - 8. december 2013
Miesto: Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, Slovensko

Autorka o svojej tvorbe:
Je pre mňa prirodzené kombinovať rôzne materiály a nachádzať harmóniu v ich, na prvý pohľad, nezlučiteľnom kontraste. V prírode zažívam najsilnejšie momenty prepojenia sa so svetom. Vo chvíľach, ktoré sú veľakrát nehmatateľné, zažívam vánok alebo dážď, žiaru slnka alebo šum lístia či morského príboja...
Použitím materiálov a techník nadväzujem na tradíciu našich predkov. Posúvam ju však do inej roviny, keď nechávam materiál vyznieť v jeho prirodzenej forme, zámerne zanechávajúc dotyky  svojich rúk v nepravidelných štrukturálnych formách. Tak vznikajú aj moje objekty ako symboly svetla a domova.

Viac na http://www.lofflermuzeum.sk/