Prednáška prof. Karla Claussa Dietela

Prednáška prof. Karla Claussa Dietela

Trvanie: 23. február 2017
Miesto: Goethe-Institut Bratislava, Panenská 33, Bratislava, Slovensko

Sprievodným programom výstavy Farebná šeď – Buntes Grau je prednáška prof. Karla Claussa Dietela. Pre bratislavské publikum si Dietel pripravil prednášku o svojej tvorbe automobilového dizajnéra. 
Karl Clauss Dietel (1934, Reichenhain) je považovaný za najvýznamnejšieho dizajnéra z bývalej Nemeckej demokratickej republiky (NDR). Svedčí o tom aj Cena spolkovej republiky Nemecko za celoživotné dielo, ktorá mu bola v roku 2014 ako jedinému dizajnérovi z NDR udelená. Dietel študoval na Vysokej škole výtvarných umení Kunsthochschule Berlin-Weißensee, ktorú ukončil diplomovou prácou - návrhom automobilu nižšej strednej triedy - Wartburg. Téma automobilového dizajnu ho sprevádzala aj v nasledujúcich rokoch. Človek ako mierka všetkých vecí, dôraz na funkčnosť a sociálna zodpovednosť dizajnéra – tieto princípy si Dietel osvojil už počas štúdia a nikdy sa ich nevzdal ani ako profesionálny dizajnér. Od roku 1963 pracoval ako dizajnér v slobodnom povolaní pre množstvo významných východonemeckých výrobcov. V 60. rokoch urobil mnoho návrhov pre Trabant, kde sa snažil presadiť karosériu so splývajúcou výklopnou zadnou časťou (hatchback). Dietel je autorom dizajnu pre Wartburg 353, motocykel Simson S50 a celý rad rádioprijímačov a reproduktorov pre východonemeckého výrobcu audiotechniky Heli. Na mnohých z týchto návrhov spolupracoval so svojím dlhoročným kolegom Lutzom Rudolphom, s ktorým už od 60. rokov tvorili dizajnérsku dvojicu. Spoločne presadzovali pri svojej tvorbe tzv. otvorený princíp, čo v ich ponímaní znamenalo dizajn, ktorý umožňuje jednoduchú montáž, opravu, čistenie a výmenu súčiastok. Takto navrhnutý výrobok svojmu užívateľovi slúžil dlhšie a v prípade inovácií umožňoval aj istý technických „upgrade“. Priam učebnicovým príkladom pre Dietelov otvorený princíp je práve motocykel Simson S50.
Popri práci dizajnéra na voľnej nohe pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a v rokoch 1970 – 1974 ako predseda sekcie dizajnu východonemeckého Zväzu výtvarných umelcov. Na protest proti oficiálnej politike v oblasti dizajnu v roku 1981 zo zväzu vystúpil. Dnes žije Karl Clauss Dietel ako dizajnér na voľnej nohe v nemeckom meste Chemnitz.

Skica k prednáške prof. Karla Claussa Dietela

Prednáška prof. Karla Claussa Dietela
Miesto: Goethe-Institut Bratislava, Panenská 33, 814 82 Bratislava
Termín: 23. február 2017 v čase od 18:00 do 20:00

Prednáška bude v nemčine s tlmočením do slovenčiny.
Výstavu Farebná šeď – Buntes Grau si môžete ešte prezrieť do 28. februára 2017.