Slovenské múzeum dizajnu aktuálne

Bauhaus party

Bauhaus party

Komentovaná výstava a párty (23. septembra 2014 o 18:00). Sú slovenské dejiny dizajnu prepojené s nemeckými? Ako vyzerali výrobky a grafický prejav v medzivojnovom, vojnovom a povojnovom období? Spájal nás tvar, hudba alebo škola? Odpovede na uvedené otázky ponúka Slovenské múzeum dizajnu (SMD) v spolupráci s Goethe-Institut Bratislava všetkým priaznivcom... Viac

Self 2014 -  Nie sme tu sami!

Self 2014 - Nie sme tu sami!

„O časopisoch, ktoré menia spoločnosť“. (5. – 7. september 2014.) Self–2014 je ďalším ročníkom festivalu o grafickom dizajne a vizuálnej komunikácii. Tento rok sa festival predstaví vo svojej rozšírenej podobe a počas troch dní uvedie pestrý program v podobe prednášok, prezentácii a workshopov pre široký okruh verejnosti, profesionálov z oblasti kreatívneho priemyslu... Viac