Národná cena za dizajn 2017 je vyhodnotená

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlasuje nový, v poradí už 15. ročník súťaže Národná cena za dizajn. Prihlasovanie diel do súťaže bude prebiehať v termíne 1. 3. – 18. 4. 2018 prostredníctvom online formuláru.
Súťaž je v roku 2018 zameraná na komunikačný dizajn a je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov, študentov grafického dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich v oblasti komunikačného dizajnu a klientov v oblasti komunikačného dizajnu.

O získanie ocenenia je možné uchádzať sa v kategóriách:

  • profesionálny dizajn,
  • študentský dizajn,
  • dizajn s pridanou hodnotou.

Súťaž bude definitívne vyhodnotená 30. júna 2018.
Diela finalistov budú prezentované na výstave v mesiacoch október – november 2018.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 19. októbra 2018.

Sumár termínov:
Vyhlásenie súťaže: 29. 1. 2018
Registrácia online prihlášok a dokumentácie:  1. 3. – 18. 4. 2018
Online hodnotenie prác - 1. kolo: 7. - 18. 5. 2018

Zber prác na hodnotenie: 20. – 21. 7. 2018
Hodnotenie práce porotou - 2. kolo: 18. - 20. 6. 2018

Vyhodnotenie súťaže: do 30. 6. 2018
Výstava NCD  október - november 2018
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien: 12. 10. 2018

 

Vyhlasovatelia súťaže:
Ministerstvo kultúry SR, Slovenské centrum dizajnu

Organizátor:
Slovenské centrum dizajnu

Informácie o aktuálnom ročníku - súťažné podmienky NCD 2018 [pdf 441 kB] 

Organizačný tím:
Soňa Trubíniová, koordinátorka organizačného tímu NCD 2018
ncd@scd.sk; 02 204 77 315, +421 918 110 255 

Mária Rišková, riaditeľka SCD
maria.riskova@scd.sk; 02 204 77 318

Eva Kašáková, kurátorka NCD 2018

Helena Veličová, produkcia, programy pre verejnosť
produkcia_ncd@scd.sk; +421 918 110 247

Anna Ulahelová, odborná spolupráca 

Gabriela Ondrišáková, odborná spolupráca, Slovenské múzeum dizajnu
gabriela.ondrisakova@scd.sk, 0905671284

 

Generálny partner SCD
J&T Banka

Partneri NCD 2018
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Hlavný mediálny partner:
Designum

Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O. Box 131
814 99 Bratislava
ncd@scd.sk
www.scd.sk/ncd


FB: www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn

YouTube

#scd
#ncd
#ncd2018
#design