Viac dizajnu – ďalšie kolo grantu

Nadácia Tatra banky | Sekcia: Info SR a svet

Uzávierka: 16. október 2017
Projekty predložené do tohto termínu budú musieť byť zrealizované do 31. 10.  2018 Ambíciou Nadácie Tatra banky je uľahčiť cestu k uplatneniu mladých slovenských dizajnérov, za ktorými nestojí veľká obchodná značka, prostredníctvom ich tvorivých aktivít. A to najmä najmä vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov z oblasti experimentálneho dizajnu....

Celý článok

Viac dizajnu – ďalšie kolo grantu

Reflexie architektúry

Sekcia: Info SR a svet

Trvanie: 25. september 2017 - 18. december 2017
Projekt Reflexie architektúry sa zameriava na súčasnú architektúru. Cieľom aktuálneho cyklu, ktorý prebehne od septembra do decembra 2017, je pokračovať v diskutovaní súčasnej slovenskej architektúry a zároveň obohatiť túto diskusiu o medzinárodný́ rozmer. Projekt sa bude usilovať zasadiť aktuálnu architektonickú diskusiu do širších spoločenských,...

Celý článok

Reflexie architektúry

Paulo Mendes da Rocha: od 1958 až po dnešok

Sekcia: Info SR a svet

Trvanie: 8. september 2017 - 5. október 2017
Pre brazílskeho architekta Paula Mendesa da Rocha (1928, držiteľ ceny Miesa van der Rohe (2000), Pritzkerovej ceny  (2006), Zlatého leva z benátskeho bienále v roku 2016) je architektúra formou poznania ako vynájsť nekonečné množstvo možností obydlí pre ľudí vo všetkých ich rozmeroch. Každý projekt: dom, múzeum, námestie, je príležitosťou pre využitie...

Celý článok

Paulo Mendes da Rocha: od 1958 až po dnešok

Prestreté

Sekcia: Info SR a svet

Trvanie: 30. jún 2017 - 11. október 2017
Výstava Prestreté je venovaná stolovaniu – od jeho staršej podoby v dedinskom prostredí v prvej polovici 20. storočia, cez tvorbu výtvarníkov Ústredia ľudovej umeleckej výroby v druhej polovici 20. storočia, až po výrobky súčasných majstrov ľudovej umeleckej výroby a dizajnérov. Ukážky pôvodnej zostavy stola a riadového vybavenia sú predstavené popri prácach...

Celý článok

Prestreté

Bienále Brno 2018 - Výzva k účasti

Sekcia: Info SR a svet

V čase od 6. septembra do 15. novembra 2017 môžu grafickí dizajnéri prihlasovať svoje práce do Medzinárodnej súťažnej prehliadky, ktorá tradične tvorí jadro Bienále grafického dizajnu Brno. Predložené exponáty budú posudzované medzinárodnou porotou. Pozvanie do poroty prijali šéfredaktor časopisu Slanted a kreatívny riaditeľ Melville Brand Design Lars Harmsen,...

Celý článok

Bienále Brno 2018 - Výzva k účasti

Týždeň dizajnu v Paríži

Sekcia: Info SR a svet

Trvanie: 8. september 2017 - 16. september 2017
Už deviaty rok sa koná v septembri v Paríži Paris Design Week a v rovnakom čase sa tu odohráva aj známy medzinárodný veľtrh Maison&Objet (8. september – 12. september)  zameraný na interiér a jeho doplnky. Tento rok iba téma Pohostinskosť, ktorú vyhlásil Maison&Objet, oslovila...

Celý článok

Týždeň dizajnu v Paríži