WOLDA 2011 – 2017 – súťaž o najlepšie logo

Wolda | Sekcia: Info SR a svet

Uzávierka: 4. september 2017
Medzinárodné fórum pre vydavateľskú činnosť a výskum dizajnu Wolda bolo založené v roku 2006 talianskym dizajnérom Mauro Pastorem, ktorý ho riadil do roku 2010. Odvtedy až do roku 2017 Wolda nevykonávala žiadne aktivity. Dizajnér Norbert Küpper tento rok reštartoval jeho činnosť. Dôvod: Wolda stále má veľké množstvo priateľov v oblasti sociálnych médií, najmä na...

Celý článok

WOLDA 2011 – 2017 – súťaž o najlepšie logo

Budúcnosť v rukách deti. Neformálne vzdelávanie ako nástroj sociálnej zmeny

Hands On! International Association of Children in Museums | Sekcia: Info SR a svet

Trvanie: 11. október 2017 - 14. október 2017
Asociácia Hands On! International Association of Children in Museums združuje organizácie 45 krajín sveta, ktorých poslaním je mladým návštevníkom prezentovať múzea, galérie a centrá vedy ako atraktívne a priateľské miesta zábavy a zábavného vzdelávania. Asociácia sleduje trendy v mimoškolskom vzdelávaní a svojím členom poskytuje štatistiky, informácie o fondoch a...

Celý článok

Budúcnosť v rukách deti. Neformálne vzdelávanie ako nástroj sociálnej zmeny

Global Design Forum

Victoria & Albert Museum | Sekcia: Info SR a svet

Trvanie: 16. september 2017 - 22. september 2017
Súčasťou London Design Festival, ktorý sa každoročne koná v septembri a na viac ako 500 podujatí priláka okolo 375 000 návštevníkov z celého sveta, je aj konferencia Global Design Forum. Týždeň rozhovorov, diskusií a workshopov je zameraný najmä na inovatívne myslenie vo svete dizajnu. Je určené dizajnérskej komunite bez ohľadu na úroveň a disciplínu – profesionálom z...

Celý článok

Global Design Forum

RONA - 125 rokov skla

Historické múzeum SNM – Bratislavský hrad | Sekcia: Info SR a svet

Trvanie: 7. jún 2017 - 29. október 2017
Ambíciou projektu RONA - 125 rokov skla, je predstaviť vývoj dizajnu sklárne v Lednických Rovniach od jej založenia po súčasnosť ako aj aktuálne dizajnérske produkty, ktoré vznikli v poslednom období. Výroba tenkostenného dekoratívneho skla zdobeného rôznymi dekoračnými technikami z prvej polovice 20.storočia sa postupne menila na dizajnérske riešenia rešpektujúce...

Celý článok

RONA - 125 rokov skla

Výzva na predkladanie výstavných projektov v Dome umenia v Bratislave pre rok 2018

Dom umenia | Sekcia: Info SR a svet

Trvanie: 14. september 2017
Výzvu na predkladanie projektov vyhlasuje Dom umenia jedenkrát ročne a žiadosti prijíma priebežne počas celého kalendárneho roka. Výstavné projekty Domu umenia sú nezávislé a oddelené od výstavného plánu Kunsthalle Bratislava, ktorá pripravuje vlastné projekty pre výstavné priestory na prvom poschodí budovy a na prízemí v priestore Kunsthalle LAB...

Celý článok

Výzva na predkladanie výstavných projektov v Dome umenia v Bratislave pre rok 2018

Pozvánka na výstavu Lukáš Cehľár: Míňam sa

T-Gallery | Sekcia: Info SR a svet

Trvanie: 21. júl 2017 - 16. september 2017
T-Gallery vás srdečne pozýva na otvorenie samostatnej výstavy a autorské čítanie poézie slovenského grafika a ilustrátora Lukáša Cehľára Lukáš Cehľár sa vo svojej výtvarnej tvorbe zameral prevažne na výškotlačovú techniku čiernobieleho linorytu a rozhodol sa ju cibriť dovtedy, pokým už ďalšiu métu pred sebou neuvidí, alebo aspoň nebude tak vzdialená. Remeselným...

Celý článok

Pozvánka na výstavu Lukáš Cehľár: Míňam sa