Aiap Women in Design Award 2017

Aiap Women in Design Award 2017

Uzávierka: 20. jún 2007 (streda), 23:55
Miesto: Taliansko

Tretí ročník bienálnej ceny AWDA je otvorený všetkým ženám-dizajnérkam, ktoré pracujú v oblasti vizuálnej komunikácie. Hlavným výstupom súťaže je publikácia, v ktorej budú reprodukované najlepšie prihlásené diela. Medzinárodná porota okrem víťazky Aiap Women in Design Award 2017 udelí v každej kategórii  tri čestné uznania, ako aj cenu za celoživotné dielo. Oficiálne udeľovanie cien sa uskutoční počas Medzinárodného týždňa grafického dizajnu 27. septembra v Istituto Centrale per la Grafica v Ríme (Taliansko).

Prihlásiť sa môžete do 4 kategórií:
Profesionálky – majiteľky firiem, freelancerky, dizajnérky pracujúce v štúdiách,
Výskumné pracovníčky a pedagogičky – učiteľky stredných a vysokých škôl, výskumníčky, vedkyne a teoretičky,
Študentky – študentky vysokých škôl, doktorandky,
Kategória Celoživotné dielo 

Poplatky (vrátane DPH):
1 návrh = 80 €
2 návrhy = 110 €
3 návrhy = 150 €

Účasť v kategórii "Študentky" je bezplatná.

Súťažné materiály je potrebné prihlásiť prostredníctvom webovej stránkywww.aiap-awda.com.
Maximálny počet prihlásených návrhov je tri pre zvolenú kategóriu.

Termíny:
Nahrávanie materiálov: od 20. apríla do 20. júna 2017
Posudzovanie porotou: do 17. júla 2017

Viac: http://www.aiap-awda.com/