Plagát na tému Obchádzka

Plagát na tému Obchádzka

Uzávierka: 31. júl 2017 (pondelok), 23:55

Weltformat Poster Festival organizuje už siedmy ročník medzinárodnej študentskej súťaže plagátov. Tohtoročná téma súťaže je „Obchádzky“. Študenti sa môžu prihlásiť do 31. júla 2017 na adrese www.weltform.at. Súťažné práce môžu byť uložené iba vo formáte JPEG s rozlíšením 150 dpi, ISO A3 (297 x 420 mm), nie väčšie ako 3 MB a prihlásiť je možné maximálne 3 návrhy od jedného súťažiaceho. 


Po 31. júli 2017 porota vyberie dvadsať plagátov, ktoré budú prezentované na výstave počas festivalu vo švajčiarskom Luzern – tento rok od 23. septembra až do 1. októbra. Pri príležitosti otvorenia festivalu bude vyhlásený víťaz súťaže, ktorý získa odmenu 1 500 CHF.  Okrem toho po skončení festivalu organizátori vytlačia a rozmiestnia 500 kópií víťazného plagátu po celom Švajčiarsku.

Viac info