Stanislav Libenský Award 2017

Stanislav Libenský Award 2017

Uzávierka: 21. jún 2017 (streda), 23:55
Miesto: Česko

Pražská galéria českého skla vyhlasuje už deviaty ročník súťaže Stanislav Libenský Award 2017, ktorá je určená mladým umelcom z celého sveta, čerstvým absolventom bakalárskeho alebo magisterského štúdia, ktorí vo svojej záverečnej práci použijú sklo.
V tohtoročnej porote zasednú: Mária Gálová (SK), Karen LaMonte (US), Marta Gibiete (LV), Jaroslav Polanecký (CZ) a Jeroen Maes (BE).  Odborným garantom súťaže bude opäť  Milan Hlaveš z Umeleckopriemyslového múzea v Prahe.
Stanislav Libenský Award (založená v roku 2009) je jediná medzinárodná súťažná výstava skla na svete, do ktorej sa môžu hlásiť čerství absolventi. Cieľom súťaťe je medzinárodná prezentácia a konfrontácia mladých sklárskych umelcov.
Súťažiaci musí byť absolventom školy v roku 2017 a môže prihlásiť iba tú prácu, s ktorou ukončil buď bakalárske alebo magisterské štúdium. Každý predkladá iba jedno dielo s anotáciou v rozsahu max. 120 slov a 3 digitálnymi fotografiami, ktoré ho zobrazujú z rôznych uhlov.

Kandidáti  Stanislav Libenský Award 2017 budú zverejnení na stránke www.facebook.com/StanislavLibenskyAward v druhej polovici júla 2017 a kontaktovaní mailom.

Porota bude hodnotiť práce 21. septembra 2017 a slávnostné vyhlásenie víťaza sa uskutoční vo štvrtok 22. septembra 2017.

Prvou cenou je letná rezidencia v Pilchuck Glass School v USA s kurzami podľa vlastného výberu v roku 2017.

Výstava vybraných prác sa bude konať v Centre súčasného umenia DOX v termíne 22. 9. - 20. 11. 2017.
Vyhlásenie súťaže: 21. 5. 2017
Uzávierka prihlášok: 21. júna 2017
Výstava súťažných prác: 22. 9. 2017 – 20. 11. 2017


Info: http://www.libenskyaward.com/ a www.facebook.com/StanislavLibenskyAward