Výstava poľských grafických symbolov

Výstava poľských grafických symbolov

Trvanie: 30. marec 2017 - 23. apríl 2017
Vernisáž: 29. marec 2017 (streda), 17:00
Miesto: galéria Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Výstava poľských grafických symbolov je unikátny projekt, ktorý odhaľuje neznámy príbeh dizajnu grafických symbolov v komunistickom Poľsku v 50. a 60. rokoch, a zároveň prezentuje najnovšie a najzaujímavejšie poľské symboly a vizuálne identifikácie po roku 2000. Výstava poľských grafických symbolov teda prináša rekonštrukciou legendárnej expozície, ktorá obsahovala modernistické symboly z rokov 1945 – 1969, pričom jej súčasťou sú tiež moderné logá a branding z rokov 2000 – 2015.

Výstava tak približuje históriu poľskej úžitkovej grafiky a ukazuje jej súčasnú tvár. Zároveň konfrontuje úspechy poľských nestorov dizajnu s najnovšími prácami z tejto oblasti grafického dizajnu.

Komisári výstavy: Patryk Hardziej, Rene Wawrzkiewicz.
Rada konzultantov: Ryszard Bojar, Marta Gawin, Viktoriya Grabowska, Michał Łojewski, Katarzyna Roj, Kuba Sowiński a Marcin Wolny.
Spolupráca pri tvorení výstavy: Tomasz Chądzyński, Piotr Chuchla, Ewa Chudecka, Aleksander Drożdżewski, Artur Jewuła, Tomasz Jurecki, Ksawery Kirklewski, Marta Kowalska, Adam Nowiński, Marianna Paszkowska, Patrycja Podkościelny, Marta Sarnowska, Szymon Sawicki, Jagoda Sosińska, Kaja Stępkowska, Piotr Śliżewski, Nikola Trojnar, Julek Wierzchowski, Zuzanna Zamorska.
Grafický symbol: Karol Śliwka

Organizátori: Poľský inštitút v Bratislave
Hlavní partneri projektu: Múzeum moderného umenia vo Varšave, Galéria Dizajn BWA Vroclav, Centrum designu Gdyňa, Oldschool Logo, Design-Crit
Kontakt pre médiá: Rene Wawrzkiewicz, rene@design-crit.pl


K vzniku výstavy

V roku 1969 v Združení poľských umelcov výtvarníkov na Mazowieckej 11 vo Varšave bola otvorená expozícia, ktorá ako prvá prezentovala moderné grafické symboly, ktoré vznikli v Poľsku po druhej svetovej vojne. Výstava vznikla z iniciatívy dvoch dizajnérov – Jana Hollendera a Stefana Bernacińského, pričom jej oficiálnym organizátorom bolo Oddelenie grafiky Združenia poľských umelcov výtvarníkov.

Autori mohli prihlasovať práce vytvorené v období od 1945 do 1969. Projekty boli rozdelené do troch kategórií: zrealizované a používané symboly; realizácie, ktoré sa zúčastnili štátnych súťaží; a projekty navrhujúce zmeny v už existujúcich znakoch, teda tzv. modernizácie. Všetky práce posielali autori vo forme ručne vytvorených panelov s rozmermi 50 x 50 cm. Celkový počet poslaných projektov dosiahol 814 symbolov. Odborná komisia vybrala pre účely výstavy 335 symbolov. V máji 1969 sa konalo slávnostné otvorenie výstavy s účasťou predstaviteľov Združenia poľských umelcov výtvarníkov, dizajnérov a početnej verejnosti.

Expozícia prezentovala mnohé symboly a znaky navrhnuté pre továrne, podniky, štátne inštitúcie, kultúrne podujatia, ako aj autorské návrhy a súťažné práce, ktoré však nikdy neboli zrealizované. Na výstave tak návštevníci videli o. i. symboly a znaky Pekao, Poľskej módy, Centrály naftových produktov, Obchodného domu Telimena či nepoužívané symboly, napríklad, zo súťaže na nový znak Poľských železníc.  Autormi prezentovaných grafických symbolov boli vtedajší poprední grafici vrátane takých osobností ako Ryszard Bojar, Roman Duszek, Jan Hollender, Emilia Nożko-Paprocka, Karol Śliwka, Leon Urbański a mnohí ďalší.

O expozíciu Prvej poľskej celoštátnej výstavy grafických symbolov bol eminentný záujem a návštevníci ju videli hneď v niekoľkých poľských mestách vrátane Vroclavu a Poznane, a v zahraničí, napr. v Nemeckej demokratickej republike. Vďaka výstave, ktorá predstavila novú oblasť úžitkovej grafiky v Poľsku, výrazne narástol záujem o dizajn symbolov. Napriek tomu, že expozícia sama o sebe dosiahla veľký úspech, od konca 60. rokov nevznikla nijaká iná výstava ani publikácia, ktorá by si kládla za cieľ komplexne zmapovať históriu poľských grafických symbolov či vizuálnych identifikácií.

V roku 2014 na Akadémii umení v Gdansku napísal Patryk Hardziej prácu s názvom Poľské grafické symboly, ktorá mala charakter knižnej publikácie venovanej poľským modernistickým symbolom. Projekt vyvolal v Poľsku veľké ohlasy, a to najmä v prostredí grafických dizajnérov. V júli 2014 sa Patryk Hardziej a Rene Wawrzkiewicz rozhodli rekonštruovať historickú expozíciu z roku 1969 a pripravili po takmer 50 rokoch ďalší, teda druhý ročník Poľskej celoštátnej výstavy grafických znakov.

Organizátori sa rozhodli ukázať súčasnú tvár dizajnu znakov a symbolov, pričom referenčné súčasné obdobie vymedzili na roky 2000 – 2015. Až po roku 2000 sa dá totiž hovoriť o novej etape v dizajne úžitkovej grafiky. Toto obdobie tiež súvisí s profesionalizáciou prostredia grafických dizajnérov, ako aj s rozšírením nových metód a štandardov práce, ku ktorým patrilo používanie počítačov a internetu.

Do Druhej poľskej celoštátnej výstavy grafických symbolov sa mohli účastníci prihlasovať zaslaním projektu do jednej z troch kategórií: zrealizované symboly, nezrealizované symboly a študentské projekty. Do súťaže bolo prihlásených 2814 prác. Organizátori sa rozhodli – podobne ako v roku 1969 – využiť metódu selekcie a výberu prác na výstavu. Vznikla Rada konzultantov, ktorá vybrala pre účely výstavy 335 symbolov. Druhá poľská celoštátna výstava grafických symbolov teda prezentuje najnovšie práce poľských dizajnérov z rokov 2000 – 2015. Ide o prvú výstavu za takmer 50 rokov, ktorá komplexne prezentuje súčasné poľské symboly, znaky a identifikácie.
Druhú poľskú celoštátnu výstavu grafických symbolov videla široká umelecká verejnosť v mnohých poľských mestách vrátane Cieszyna, Jeleniej Góry, Gdyne, Kielc, Krakova, Varšavy, Vroclavu, Tarnówa či Zielonej Góry.

Viac informácií: http://www.owzg.pl/