[fjúžn]: Otvorená výzva na návrh plagátov

Uzávierka: 15. jún 2020
Nadácia Milana Šimečku vyhlasuje pri príležitosti Svetového dňa utečencov (20. jún 2020) otvorenú výzvu na návrh plagátov Odborná porota vyberie troch víťazov/víťazky, ktorí/ktoré si odnesú podľa umiestnenia nasledujúce ceny: 1. miesto 300 eur, 2. miesto 200 eur a 3. miesto 100 eur. Posledný termín na zaslanie prác je 15. júna 2020. Prihlásiť plagát: ...

Celý článok

[fjúžn]: Otvorená výzva na návrh plagátov

Kultúra v karanténe

Trvanie: 15. máj 2020 - 2. september 2020
Slovenské centrum dizajnu vníma kreatívny priemysel ako veľkú rodinu, ktorej súčasťami sú aj divadlo, film a hudba. Práve tieto oblasti sú v súčasnosti výrazne postihnuté dôsledkami pandémie a zaslúžia si našu pozornosť, podporu a poďakovanie za to, že do našich životov prinášajú katarziu, vnútornú slobodu a povznesenie ducha. Vo výkladoch galérie Satelit...

Celý článok

Kultúra v karanténe

Informácia o časopise Designum 1/2020

Vážení priatelia, milé čitateľky a čitatelia časopisu Designum pripravili sme prvé tohtoročné číslo. Jeho obsahom je rôznorodá paleta prezentácií, reflexií, praktických a teoretických náhľadov na oblasť dizajnu a jeho príbuzných disciplín. Obsah + obálka V mimoriadnej situácii spôsobenej COVID-19 sme sa...

Celý článok

Informácia o časopise Designum 1/2020

Softvér H.U.R.B.A.N. selector

Softvér H.U.R.B.A.N. selector rozširuje možnosti dizajnéra v digitálnom navrhovaní, bádaní a experimentovaní s novými 3D tvarmi. Je dizajnérskou platformou na testovanie geometrických algoritmov. Umožňuje dynamicky meniť parametre operácií, ktoré ovplyvňujú zrod nového hybridného 3D objektu. Funguje na princípe tvarového prelínania digitálnych 3D objektov a výberu...

Celý článok

Softvér H.U.R.B.A.N. selector

Zomrel uznávaný sklár Jaroslav Taraba

Jaroslav Taraba (18. januára 1932 v Leopoldove – 30. apríla 2020 v Lednických Rovniach) „Mnohostrannosť materiálu skla, jeho tvárnosť, výrazný lesk, váha, farba, sú základom tvorby každého objektu. Každý ručne vyrábaný výrobok je tak trochu originálom a stáva sa objektom očakávania. Myslím si, že iba preto je možné ,dotýkať saʻ pri tvorbe toho istého druhu,...

Celý článok

Zomrel uznávaný sklár Jaroslav Taraba

Vyhlásenie 17. ročníka súťaže Národná cena za dizajn

Národná cena za dizajn je prestížnou prehliadkou slovenského dizajnu. V párnych rokoch prezentuje a oceňuje to najlepšie z komunikačného dizajnu a v nepárnych rokoch z produktového dizajnu, vždy za predchádzajúce dva roky. Aktuálny ročník je venovaný práve komunikačnému dizajnu, ktorý vznikol na Slovensku alebo v spolupráci so slovenskými dizajnérmi v rokoch 2018 –...

Celý článok

Vyhlásenie 17. ročníka súťaže Národná cena za dizajn