100 rokov dizajnu

DAAD oslavuje 10 rokov a my budeme pri tom!

DAAD oslavuje 10 rokov a my budeme pri tom!

Navštívte DAAD a podujatia Slovenského centra dizajnu, pripravené špeciálne pre tento festival architektúry a dizajnu. DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU / DAYS OF ARCHITECTURE AND DESIGN je festival založený architektmi Táňou Kollárovou a Števom Polakovičom v roku 2010 v Bratislave. Je to podujatie mapujúce a prezentujúce to najlepšie, čo sa deje na domácej a zahraničnej scéne. Festival sa koná každoročne posledný májový týždeň pod záštitou ministra kultúry SR, primátora mesta Bratislava, starostu Starého mesta, v úzkej spolupráci s VŠVU, FASTU, SCD, SKA a SAS.
Počas trvania DAAD bude žiaľ z technických príčin zatvorená výstava Nebáť sa moderny! na Bratislavskom hrade. V stredu 29.5. vás o 14.00 teda pozývame na prednášku s názvom Nebáť sa moderny na Vazovovej!, ktorá sa uskutoční v učebni č. 5/1, Ústav manažmentu STU, Vazovova 5. Klára Prešnajderová a Maroš Schmidt virtuálne prevedú výstavou a symbolicky sa vrátia na miesta niekdejšej ŠUR. V priestoroch tejto budovy momentálne sídli STU.

Výstava Nebáť sa moderny! v priestoroch SNM na Bratislavskom hrade je venovaná fenoménu Školy umeleckých remesiel v Bratislave (1928 – 1939). Výstavou prezentuje Slovenské múzeum dizajnu niekoľkoročný výskum nadväzujúci na prácu historičky umenia Ivy Mojžišovej. Škola umeleckých remesiel v Bratislave (ŠUR alebo ŠUR-ka) patrí ku kľúčovým témam moderných dejín Slovenska. Jej význam presahuje náš lokálny priestor, keďže vo svojej dobe patrila medzi najpokrokovejšie umelecké školy v Európe a bola prirovnávaná k nemeckému Bauhausu. Výstava predstavuje prostredníctvom originálov, replík, dobových dokumentov a ich interpretácií jednotlivé oddelenia ŠUR a jej pedagógov (Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Zdeněk Rossmann, Julie Horová, František Tröster, Jaromír Funke a ďalší), no aj kontext doby prvej republiky a bratislavskej moderny.

Ďalšou prednáškou bude Vizuálny jazyk developerských projektov bratislavského Manhattanu, ktorú pripravila dizajnérka a vizuálna kritička Lenka Hámošová. Stretneme sa v stredu 29.5. o 17.30 v Primaciálnom paláci, Primaciálne námestie 1. Prezentácia predstaví analýzu vizuálnych stratégií, ktorými v súčasnosti najvplyvnejší bratislavskí developeri komunikujú svoje veľkolepé staviteľské plány verejnosti a získavajú tak jej súhlas s výstavbou, ktorá zásadne mení tvár mesta. Zároveň otvára tému zodpovednosti za mieru realizmu v zobrazovaní architektúry a významu kritického nazerania na formy vizuálnej komunikácie v našom prostredí.
Lenka Hámošová sa venuje otázkam transparentnosti vizuálnej komunikácie a relevantnosti vizuálneho skepticizmu. Spája metódy vizuálneho výskumu s nástrojmi grafického dizajnu s cieľom adresovať aktuálne spoločenské témy a nachádzať pre ne nové vizuálne stratégie. Pochádza z Bratislavy, kde študovala vizuálnu komunikáciu na VŠVU. V Holandsku, kde dlhodobo pôsobila, pokračovala štúdiom na Hogeschool voor de Kunsten v Utrechte a Sandberg Instituut, Rietveld Academie v Amsterdame. V súčasnosti žije v Prahe a spolupracuje s platformou pre štúdium vizuálnej kultúry Fresh Eye.

Taktiež v stredu 29.5. pozývame o 17.00 aj na expozíciu 100 ROKOV DIZAJNU. O keramike a porceláne je názov komentovanej prehliadky Simony Janišovej.
Stretneme sa v podkroví Hurbanových kasární.

SUPERDESIGNSTUDIO je projekt dua Olja Triaška Stefanovič a Maroš Schmidt. Výstavu fotografií a dizajnových artefaktov z ikonických stavieb Bratislavy môžete vidieť počas otváracích hodín počas celého trvania festivalu v galerijných priestoroch Primaciálneho paláca.

http://www.daad.sk

SCD pre DAAD koordinujú: Zuzana Duchová, Maroš Schmidt, Klára Prešnajderová, Helena Cibulková


 

Články