Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn

NCD 2018

Výsledky


Profesionálny dizajn – 1. cena
Spis 44 – knižný dizajn
Autor: Samuel Čarnoký
Klient: Lena Jakubčáková

Autorská kniha fotografky Leny Jakubčákovej Spis 44 predstavuje súbor fotografií zo slovenských väzníc, ktoré vznikali počas takmer trojročného projektu (2007 – 2010). Pôvodný názov projektu „V odlúčení“ je svedectvom o živote väzňov a výborne vystihuje nielen atmosféru knihy, ale aj autorkin citlivý prístup k téme. Väzba, obálka a typografia knihy evokujú zložku (spis) z väznice. Minimalistický dizajn a modré plátno použité na obálke sú odkazom na farbu väzenských uniforiem. Titulný list ukrýva zapečatený odkaz s úvahami odsúdených o slobode. Súčasťou knihy sú aj odtlačky pečiatok, ktoré vyrobili sami väzni. Krst publikácie s účasťou fotografovaných väzňov sa uskutočnil v košickom Ústave na výkon väzby.

Profesionálny dizajn – 2. cena
BRaK — Bratislavský knižný festival
Autor: Matej Vojtuš
Klient: BRaK

Komunikačný dizajn pre BRaK – festival vydavateľov, ilustrátorov, autorov, grafikov, typografov a všetkých priateľov peknej knihy. Témou štvrtého festivalového vydania bolo Zrkadlenie / Krajina za zrkadlom. Autor pre festival vytvoril sériu variabilných ilustrovaných prvkov, ktoré boli voľne inšpirované abstraktnými grafickými motívmi z knihy Mauricea Pillarda Verneuila Abstraktné art deco ornamenty z kaleidoskopu (1920). Reakciou na tému „Zrkadlenie“ je práve využívanie opakovania motívov, ktoré na seba nadväzujú. Autor sa inšpiroval aj technikami ručnej kníhtlače (vzorované a mramorované papiere). Súčasťou riešenia je autorské písmo a kaleidoskop, ktorý bol vytvorený ako reklamný predmet počas festivalu.


Profesionálny dizajn – 3. cena
Kolekcia čokolád NAŠA LYRA
Autor: Michal Slovák
Klient: Lyra Chocolate, s. r. o.

Obalový dizajn pre edíciu ručne vyrobených čokolád so slovenskými surovinami NAŠA. Obalový dizajn hravou formou odkazuje na slovenský pôvod čokolády a spoluprácu so slovenskými farmármi. Forma čokolády je rozdelená na 8 častí, tento počet je referenciou na 8 slovenských krajov. Každá časť má iný tvar (ktorým reaguje na spôsob života v danom kraji) a krátky sprievodný text v príznačnom nárečí. Kraftový papier a nálepky podčiarkujú ručnú výrobu. Nálepky sú v rôznych farbách a tvaroch a vytvárajú tak originálny podpis charakteristický pre použité ingrediencie – mak, tekvicu, čili, ľan alebo slnečnicu. Folklórne motívy sú inšpirované tradičnými vzormi a majú moderné stvárnenie.

Študentský dizajn
Štart je Cieľ – vizuálna identita
Autor: Tereza Maco
Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie Pedagóg: Pavol Bálik

Vizuálna identita k výstave diplomových prác študentov ateliéru Typolab na VŠVU v Bratislave. Výstava má za cieľ poukázať na súčasný stav študentského grafického dizajnu a prezentovať najlepšie práce na poli experimentu a typografie. Identita je postavená na „športovom“ zápale – študenti sú prezentovaní ako vrcholoví športovci, ktorí sa svojím úsilím snažia dostať do cieľa.


Dizajn s pridanou hodnotou
Čierne diery: Technické pamiatky na Slovensku
Autor: Ondrej Gavalda
Klient: Čierne diery

Grafický návrh zemepisných príručiek, grafík a máp technických pamiatok pre Čierne diery. Združenie popularizujúce priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska dodnes vydalo edície pre mestá Bratislava, Trnava a Prešov. Mapy uvádzajú presnú polohu zhruba 40 objektov, najzaujímavejšie sú prezentované aj ako ilustrácia so sprievodným textom. Nevznikli by bez pomoci lokálnych znalcov a slúžia ako sprievodcovia málo známymi zákutiami. Grafický dizajnér Ondrej Gavalda zvolil pre historickú tému pamiatok sviežu farebnosť, podobnú sójovým farbám risografickej tlačiarne Risomat – poznávacím znakom Čiernych dier.

Cena poroty
Redizajn
Autor: Andrej Barčák
Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie Pedagóg: Pavol Bálik

Pod pojmom redizajn rozumieme proces prenosu funkčných vlastností pôvodného dizajnu na nový a jeho prispôsobenie novovzniknutým podmienkam. V praxi sa však tento pojem často zamieňa s názvami jeho individuálnych techník, ako napr. facelift, rebranding, tuning, reduction alebo reform. Projekt Redizajn má za úlohu sprehľadniť význam a používanie tohto pojmu. Autor preto navrhuje 7 základných spôsobov redizajnu a to: Refresh, Revízia, Reštart, Retuš, Revival, Receive a Hack. Každá z týchto kategórií obsahuje jej presnú definíciu a má jasne stanovené pravidlá. Teoretickým základom projektu sú rozhovory s dizajnérmi a podrobný prehľad histórie dizajnu loga. Hlavným výstupom projektu Redizajn je publikácia – evolučný kruh knihy – ktorej forma sa mení a prispôsobuje príslušnej technike.

 


Cena za kultúrny prínos v oblasti dizajnu
Vladislav Rostoka

Vladislav Rostoka je jedným z kľúčových grafických dizajnérov 20. storočia na Slovensku a jeho dielo patrí k základným hodnotám nášho grafického dizajnu. Narodil sa 18. mája 1948 v Gbelciach. Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole u profesora Rudolfa Filu a na Vysokej škole výtvarných umení u profesorov Dezidera Millyho a Oresta Dubaya.
Po skončení štúdia pracoval od roku 1973 ako grafický dizajnér v slobodnom povolaní. Tvoril kultúrne plagáty, knižné obálky a typografiu kníh, ilustrácie do kníh, logotypy a informačné systémy inštitúcií, výstavné katalógy, kalendáre.
Realizoval knižné edície Nová próza a Malá edícia svetových autorov vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, edície Labyrint a Rovesník vo vydavateľstve Smena, Čítanie študujúcej mládeže a Svetová tvorba vo vydavateľstve Tatran, edíciu Priatelia v Mladých letách.
Jeho dielo dominovalo generačným výstavám Plagát a grafický design v roku 1979 a 1981.
Neskôr pôsobil ako umelecký riaditeľ grafického štúdia Rabbit&Solution (1994 až 2006). V roku 2007 si založil svoje vlastné grafické štúdio Rostoka Graphic atelier a dodnes tvorí v Bratislave.
Počas svojej kariéry vytvoril vyše 400 plagátov, 250 logotypov a 1 000 kníh a katalógov. Za svoju prácu získal viac ako 80 ocenení, zúčastnil sa na vyše 600 skupinových výstavách a pripravil 43 samostatných výstav pod spoločným názvom Typografi(k)a.

Porota 

Tomasz Bierkowski
dizajnér, výskumný pracovník v oblasti vizuálnej komunikácie, pedagóg
Vysoká škola výtvarných umení, Katowice, Poľsko

Juraj Blaško
Únia grafických dizajnérov Slovenska, Slovensko
grafický dizajnér, pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Aysegul Izer
grafická dizajnérka, pedagogička na MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY v Istanbule, Turecko

Eva Kašáková
grafická dizajnérka, Kunsthalle Bratislava; kurátorka Národnej ceny za dizajn 2018, Slovensko

Marek Pistora
grafický dizajnér, typograf v Studiu Najbrt, Česká republika

Kathrin Pokorny-Nagel
kurátorka grafického dizajnu v MAKu, Viedeň, Rakúsko

Sven Lindhort-Emme

grafický dizajnér, typograf, litograf, zakladateľ štúdia lindhorst-emme, pedagóg na Lette-Verein BerlínOrganizačný tím 

Soňa Trubíniová, koordinátorka organizaného tímu NCD 2018

Mária Rišková, riaditeľka SCD

Eva Kašáková, kurátorka NCD 2018
Helena Veličová, produkcia, programy pre verejnosť

Zuzana Palicová, PR a médiá

Gabriela Ondrišáková, odborná spolupráca, Slovenské múzeum dizajnu
Anna Ulahelová, odborná spolupráca 
Samuel Čarnoký, Matej Vojtuš, grafický dizajn
Matúš Lelovský, Peter Liška, architektúra výstavy
Barbora Tomíková, editorka textovFotogalérie

Fotografie z galavečera NCD 2018
Autor: Adam Šakový

Fotografie z výstavy
Autor: Adam Šakový


Písmo pre školy - panelová diskusia

Písmo pre školy - panelová diskusia

Termín: 14. november 2018 (streda), 17:30
Miesto: FA STU, Námestie slobody 19, Bratislava, Slovensko


Súčasné písané písmo, ktoré sa na slovenských školách používa bez výrazných zmien takmer 100 rokov, pozná každý pedagóg, žiak aj rodič. Napriek jeho nespornej kvalite a estetike však v modernom prístupe k výučbe naráža na svoje limity, ktoré prinášajú mnohé problémy pre žiakov, učiteľov a grafických dizajnérov. Súčasné písmo nie je digitalizované, čo výrazne komplikuje prácu pedagógom a vydavateľstvám pri príprave učebných pomôcok a podkladov. Taktiež je nevhodné pre ľavákov a žiakov s poruchami učenia, čítania a písania. Chceme preto spoločne hľadať riešenie v podobe modernizované spojitého písaného písma.

Program:
Stručná história a vývoj písma.
História šlabikárov, písaniek a pomôcok pre žiakov na Slovensku a v okolitých krajinách.
Súčasný stav, výhody a nevýhody súčasného spojitého písma.
Otázky a diskusia.

Hostia:
doc. Mgr. art. Pavol Bálik
– grafický dizajnér a dizajnér kníh. Je vedúci Laboratória typografie na VŠVU v Bratislave na Katedre vizuálnej komunikácie.
Mgr. art. Ján  Filípek – grafický a písmový dizajnér. Vyštudoval VŠVU v Bratislave, odbor vizuálna komunikácia. V roku 2009 ukončil štúdium na Royal Academy of Art v Haagu.
Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová – bývalá učiteľka, redaktorka vo viacerých pedagogických vydavateľstvách. Je autorkou viacerých učebníc a didaktických materiálov. Vyštudovala odbor Predškolská a elementárna pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave.
Mgr. art. Martina Rozinajová – grafická dizajnérka, dizajnérka detských kníh, učebníc a ilustrátorka. V roku 2012 ukončila štúdium na VŠVU v Bratislave, odbor vizuálna komunikácia.

Moderátor:
Mgr. Tibor Hujdič, alias pán Mrkvička
– číta deťom v školách. Je veľký propagátor kvalitných kníh. Pre učiteľov a knihovníkov realizuje semináre o podpore detí v čítaní a čitateľskej gramotnosti.

 

---

 

Diskusia je sprievodným podujatím k 15. ročníku Národnej ceny za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn. Podrobnejšie informácie o programe tu alebo na Facebooku NCD.

Podujatie je podporené Grantovým programom Magistrátu hl. mesta Bratislavy Ars Bratislavensis.

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články NCD 2018

Program 2018