SK Pres

Slovensko sa počas predsedníctva v Rade EÚ predstavilo hľadaním novej krásy a špičkovým svetovým dizajnom.
Dva unikátne umelecké projekty nás reprezentovali v Európe počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Putovné výstavy, venované slovenskému dizajnu a mediálnemu umeniu, organizovalo Slovenské centrum dizajnu (SCD).  
 
Dialógy SK
Prvý projekt s názvom Dialógy SK - Malé a väčšie témy slovenského dizajnu bola putovnou výstavou slovenského produktového dizajnu, vytvoreného väčšinou mladými dizajnérmi, ktorí zaujali niečím špecifickým doma aj v zahraničí. Kurátorky Katarína Hubová a Adriena Pekárová ponúkajú divákovi symbolický dialóg s dizajnérom interaktívnou formou. „Dizajn je médium súčasnosti, ktoré je ľuďom blízke a ktorému rozumejú,“ hovorila Katarína Hubová o pripravovanej výstave.

Medzi 24 dizajnérmi a značkami sú napríklad sklárne Rona, dnes svetový špičkový výrobca nápojového skla, ktoré navrhol dizajnér Patrik Illo. Dizajnérsku kvalitu veľkých firiem predstavia výrobcovia topánok (Novesta), nábytku (Brik a český Ton so slovenským dizajnérom). Súčasný dizajn je zastúpený malými nezávislými značkami od oblečenia cez úžitkové predmety až po nábytok (Puojd, Mejd, Allt, Monada Bag), ale aj tvorcami na pomedzí umenia, remesla a dizajnu.
Na výstave sa predstavil aj unikátny AeroMobil Štefana Kleina, ktorý vzbudil záujem medzinárodnej verejnosti. Lietajúce auto je vo svojej kategórii vrcholom vedy a techniky, konštrukcie a dizajnu.
Výstavu uvideli  diváci v Berlíne, Madride, Londýne, Viedni, Varšave a na záver doma v Bratislave.


Hľadanie krásy

Mladé, oceňované výtvarníčky Michaela Čopíková a Veronika Obertová (Ové Pictures), spolu s kurátorkou Máriou Riškovou (SCD) pripravili projekt Hľadanie krásy (Searching for Beauty).
Pôjde o multimediálnu výstavu a webovú stránku - online galériu GIF-ov.
„Chceme zadefinovať nové chápanie krásy v súčasnosti. Namiesto idealizovanej folklórnej krajiny vychádzame z reálneho prostredia, v ktorom žijeme a ku ktorému si vytvárame emocionálne väzby – či už je to sídlisko, alebo industriálne dedičstvo,“ hovorí kurátorka Mária Rišková.

Autorky pracovali s formátom digitálnej grafiky GIF, ktorý umožňuje jednoducho vytvárať krátke animácie a zdieľať ich na sociálnych sieťach. V interaktívnej výstave využijú aj historické techniky zoeotrope a praxinoskop, optické hračky, ktoré v minulosti slúžili ako prvé pohyblivé obrázky.
Výstava sa  predstavila v bruselskom Parlamentáriu,
Ďalšou časťou projektu je online galéria GIF-ov, do ktorej bude môcť svojimi dielami prispievať každý užívateľ zo Slovenska aj zo zahraničia. „Verejnosť sa tak stane spolutvorcom projektu. Veríme, že témy, ktoré prinesie, nám pomôžu pochopiť, čo dnes pokladajú obyvatelia Slovenska a iných krajín za krásne,“ dodala Mária Rišková pred spustením projektu.


Gestor projektov v rámci kultúrno-spoločenskej prezentácie slovenského predsedníctva v Rade EÚ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR/OKOM - Odbor pre komunikáciu a prezentáciu
Ministerstvo kultúry SR - Sekcia umenia a štátneho jazyka
 

 

 

Denisa Vološčuková, PR  manažérka
voloscukova@dynamic.sk;
0905 230 810 
Dynamic Relations 2000

 

Tatiana Kubišová, PR manažérka
kubisova@dynamic.sk;
0905 724 022
Dynamic Relations 2000