Denný tábor Renesančné deti

Denný tábor Renesančné deti

Trvanie: 13. júl 2015 - 31. júl 2015
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Skutočne unikátny denný tábor pre malých dizajnérov je určený pre všetky deti od 9-15 rokov. Ateliér interiérovej tvorby KENDU v spolupráci s Galériou Satelit a Slovenským centrom dizajnu rozvíja a podporuje jedinečnú detskú kreativitu a umeleckú iniciatívu aj počas leta tvorivými dennými workshopmi. Zvyšuje deťom povedomie o vnímaní materiálov, farieb, tvarov a foriem v interiéri, o dizajne od návrhu po využitie v každodennom živote a povzbudzuje ich k tímovej práci, spolupráci, komunikácii a kritickému mysleniu. Malí dizajnéri objavia svet vzniku interiérov, ochrany kultúrnych hodnôt a životného prostredia. Spoznajú nové grafické a dizajnérske vyjadrovacie prostriedky a prejavia svoju predstavivosť pri neopakovateľných zážitkoch z navrhovania. Každé dieťa si má možnosť vybrať, ako svoje kreatívne práce zrealizuje a vystaví na absolventskej vernisáži. Počet malých dizajnérov je limitovaný.

Online prihlasovací formulár a všetky ostatné informácie o tábore 

Kontakt: Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk