Henrieta Moravčíková: Komentovaná prehliadka

Henrieta Moravčíková: Komentovaná prehliadka

Trvanie: 6. jún 2018
Miesto: Galéria dizajnu Satelit, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Henrieta Moravčíková: Čo na Expo nebolo

Teoretička architektúry pôsobiaca na SAV, autorka príspevku do katalógu k výstave prevedie expozíciou výkladom o Československom architektonickom technicizme v kontexte svetovej výstavy.Udalosť na Facebook-u.