Post_digitálne umenie

Post_digitálne umenie

Trvanie: 23. august 2018
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Pozývame vás na prednášky a diskusiu na tému (post)digitálne umenie, ktoré sú sprievodným podujatím výstavy Neviditeľné mestá. Podujatie sa uskutoční 23. augusta 2018 o 19:00.

Prvou z prednášajúcich je známa autorka a teoretička pracujúca s postdigitálnym textom, e-poetry, sound poetry, spoluautorka projektov liminal, lucent a lektorka na Sprachkunst Universitaet fuer Angewandte Kunst, Zuzana Husárová.

Ďalšou prednášajúcou je Monika Mitášová, známa teoretička a kritička, autorka publikácie Oxymorón a pleonasmus, spoluautorka monografie Vladimír Dědeček, pôsobiaca na pražskej AVU, bratislavskej VŠVU a Trnavskej univerzite. Medzi hosťami privítame aj Mariána Zervana, a ďalších diskutujúcich.

Vstup je voľný.