Rudolf Altrichter: My máme pravdu

Rudolf Altrichter: My máme pravdu

Trvanie: 7. september 2017 - 15. október 2017
Vernisáž: 6. september 2017 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko
Kurátor: Katarína Gatialová

Výstava zo zbierok Slovenského múzea dizajnu


Slovenské centrum dizajnu predstavuje monografickú výstavu diel slovenského grafického dizajnéra a grafika Rudolfa Altrichtera (1916 – 1978) s názvom My máme pravdu. Výstava je výberom diel zo zbierok Slovenského múzea dizajnu, ktoré získalo pozostalosť Rudolfa Altrichtera v roku 2015 darom od jeho rodiny. Výstava kladie dôraz najmä na plagátovú tvorbu zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov.
Je niekoľko dôvodov, prečo si ako hlavný motív výstavy Rudolfa Altrichtera vybrala kurátorka Katarína Gatialová práve plagát My máme pravdu. V prvom rade ide o najlepšieho zástupcu Altrichterovej tvorby zo šesťdesiatych rokov. Vytvoreniu tohto plagátu predchádzalo niekoľko štúdií a odlišných riešení podobného problému. Altrichterova tvorba mala vtedy od úžitkovej grafiky veľmi ďaleko, dá sa o nej hovoriť skôr ako o voľnej plagátovej tvorbe. Dokazujú to aj Altrichterove podrobné zápisky a úvahy o médiu plagátu. Rudolf Altrichter nepristupoval k otvoreným propagandistickým témam s rovnakou výtvarnou presvedčivosťou ako na svojich plagátoch s tematikou mieru. Napriek tomu však pôsobil ako pedantný autor príručky názornej agitácie, dobového dizajn manuálu reálneho socializmu. Motív pušiek rád opakoval aj na svojich filmových plagátoch. Tie sa na rozdiel od predchádzajúcich tém vyznačujú formálnou variabilitou a experimentovaním s výtvarnými prostriedkami. Konflikt, tlmočený vetou My máme pravdu, má však v prípade Rudolfa Altrichtera aj osobný význam. Ako autor – samouk sa podľa svedectiev rodiny musel často stretávať s podceňovaním zo strany kolegov z VŠVU a musel bojovať o svoje miesto na výtvarnej scéne. Možno však to bol práve nedostatok formálneho vzdelania, ktorý pomohol tvarovať túto výnimočne flexibilnú výtvarnú osobnosť. Cieľom výstavy je teda ukázať, že aj Rudolf Altrichter mal pravdu.

Kurátorka výstavy: Katarína Gatialová
Grafický dizajn: Peter Liška
Architekt výstavy: Martin Kubina
Spolupráca: Gabriela Ondrišáková

Organizátori: Slovenské centrum dizajnu / Slovenské múzeum dizajnu / Satelit, galéria dizajnu SCD

Generálny partner SCD: J&T Banka

Hlavný mediálny partner SCD: Designum

Mediálni partneri: Artplan, BKIS, Citylife, Designby, Kam do mesta, Obchodnaulica.sk, RTVS: Rádio_FM

Kontakt:
Helena Veličová: +421 918 110 247, satelit@scd.sk
Gabriela Ondrišáková: +421 905 671 284, gabriela.ondrisakova@scd.sk