Workshop Michal Hanula

Workshop Michal Hanula

Trvanie: 25. jún 2013
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

V rámci výstavy dizajnéra Michala Hanulu sa v Satelite konal tvorivý workshop pre žiakov základnej školy pod vedením Kristíny B. Hrončekovej. Aktivita pozostávala z teoretickej časti približujúcej žiakom výstavu
a autorovu tvorbu a praktickej časti, kde si vyskúšali základné princípy dizajnérskej tvorby.

Cieľom workshopov je podporiť aktívne vnímanie dizajnérskych výstav a rozvíjať priateľský vzťah k umeniu
a dizajnu, pričom v Satelite ponúkame aktivity pre materské, základné i stredné školy a organizované skupiny.



Kontakt: Helena Veličová, +421 918 110 247, satelit@scd.sk