Workshop Pripravené do tlače

Workshop Pripravené do tlače

Trvanie: 5. apríl 2017
Miesto: galérie Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám.10, Bratislava, Slovensko

Slovenské centrum dizajnu a Únia grafických dizajnérov Slovenska v spolupráci s Arctic Paper a Europapier vás pozývajú na workshop Pripravené do tlače
Lektor, Pavel Kordoš, na stredu 5. 4. 2017 (od 10.00 – 13.00 hod.) v galérii Satelit pripravil témy:

1. tlačové techniky (s dôrazom na ofsetovú tlač)
2. typy tlačových papierov a ich rozdelenie do skupín podľa ISO 12647-2
3. charakterizácia tlačového procesu
4. požiadavky na PrePress podľa ISO 12647-2 pre jednotlivé skupiny papierov
5. optimalizácia CMS a workflow v predtlačovej príprave
6. praktické ukážky, diskusia

RSVP do 31. 3. 2017.
jana.rakusova@arcticpaper.com
+421 911 272 290