Akcie Satelit

Workshop Taburetky

Workshop Taburetky

V rámci výstavy Dušan Voštenák - Taburetky sa v Satelite konal tvorivý workshop pre žiakov základnej školy, ktorý viedla Helena Veličová. Aktivita pozostávala z dvoch častí, teoretickej, kde sa žiaci zoznámili s výstavou a praktickej, kde si vďaka tvorivej činnosti vyskúšali... Viac

Workshop Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia

Workshop Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia

V rámci výstavy Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia sa v Satelite konal tvorivý workshop pre žiakov základnej školy, ktorý viedla Mgr. Art. Kristína B. Hrončeková. Aktivita pozostávala z dvoch častí, teoretickej, kde sa žiaci zoznámili s výstavou a praktickej, kde si... Viac

Workshop Cena profesora Halabalu

Workshop Cena profesora Halabalu

V rámci výstavy Cena profesora Halabalu sa v Satelite konal tvorivý workshop pre žiakov základnej školy, ktorý viedla Mgr. Art. Kristína B. Hrončeková. Aktivita pozostávala z dvoch častí, teoretickej, kde sa žiaci zoznámili s výstavou a praktickej, kde si vďaka tvorivej činnosti... Viac

Workshop Typografia a dizajn písma

Workshop Typografia a dizajn písma

V rámci výstavy Typografia a dizajn písma na Slovensku sa v Satelite konal tvorivý workshop pre študentov stredných škôl. Aktivita pozostávala z dvoch častí, teoretickej, kde sa žiaci spoločne s Máriou Riškovou oboznámili s výstavou a... Viac

3. Inkompass workshop

3. Inkompass workshop

Termín: 26. novembra 2013 (utorok), 9:00 - 12:30 hod. Hlavné mesto SR Bratislava, v spolupráci s OneClick, s.r.o. a Slovenským centrom dizajnu, si Vás dovoľuje pozvať na tretie stretnutie regionálnej implementačnej skupiny projektu Incompass, za účasti expertov v oblasti kreatívneho priemyslu a podnikania. Boli by sme poctení Vašou účasťou na tomto podujatí, kde... Viac

Workshop dizajn kresby

Workshop dizajn kresby

V rámci výstavy Transport.sk sa v Satelite konal voľný workshop pre všetkých záujemcov o automobilovú dizajnérsku kresbu. Cieľom workshopu, ktorý viedol Ivan Luknár, bolo priblíženie základných princípov navrhovania a realizovania ideí pomocou dizajnérskej kresby. Cieľom workshopov je... Viac