Akcie Satelit

Komentovaná prehliadka výstavy Dizajn a architektúra

Komentovaná prehliadka výstavy Dizajn a architektúra

Trvanie: 9. september 2015
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava


Viac informácií
Denný tábor Renesančné deti

Denný tábor Renesančné deti

Skutočne unikátny denný tábor pre malých dizajnérov je určený pre všetky deti od 9-15 rokov. Ateliér interiérovej tvorby KENDU v spolupráci s Galériou Satelit a Slovenským centrom dizajnu rozvíja a podporuje jedinečnú detskú kreativitu a umeleckú iniciatívu aj počas leta tvorivými dennými workshopmi. Zvyšuje deťom povedomie o vnímaní materiálov, farieb, tvarov a... Viac

Podnikateľské minimum

Podnikateľské minimum

Uzávierka: 9. júl 2015 (štvrtok), 23:55
Miesto: Tomášikova 48, Ústredie slovenskej sporiteľne, Bratislava


Viac informácií
Noc múzeí a galérií 2015

Noc múzeí a galérií 2015

Trvanie: 16. máj 2015
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava


Viac informácií
Prípravný workshop pre prvý slovenský Bauhausfest

Prípravný workshop pre prvý slovenský Bauhausfest

Bauhausfest - Zatancuj si Bauhaus! 13. júna 2015 sa uskutoční prvý slovenský Bauhausfest s papierovými kostýmami, papierovou scénou a tancom za špeciálneho zvukového doprovodu. Slovenské múzeum dizajnu spolu s Goetheho inštitútom v Bratislave oslovilo kurátora Bauhaus Dessau Torstena Blumeho, aby so skupinou účastníkov aprílového workshopu pripravil pre Bratislava... Viac

Komentovaná prehliadka výstavy dizajnér - kritik - editor - komentátor

Komentovaná prehliadka výstavy dizajnér - kritik - editor - komentátor

Slovenské centrum dizajnu a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave srdečne pozývajú na komentovanú prehliadku výstavy dizajnér – kritik – editor - komentátor, ktorou Vás prevedie kurátorka výstavy Katarína Lukič Balážiková. Termín konania prehliadky je 21. 1. 2015 (streda) o 17,00 hod. v Galérii dizajnu... Viac