Dizajn a architektúra. Kontexty, kontakty a presahy. Slovensko 2005-2015

 

Dizajn a architektúra. Kontexty, kontakty a presahy. Slovensko 2005-2015

Trvanie: 16. júl 2015 - 13. september 2015
Vernisáž: 15. júl 2015 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Dizajn a architektúra majú významný vplyv na ľudský život, vkus, estetické a sociálne hodnoty,
aj na vnímanie predmetného sveta. Spoločným rámcom dizajnu a architektúry je proces navrhovania/tvorby, čo spôsobuje, že dizajn permanentne osciluje okolo rozmanitých polôh od produktu cez interiér, architektúru a verejný priestor. Zámerom výstavného projektu je preto ukázať dizajn/navrhovanie/tvorbu vo všetkých jednotlivostiach pomocou „story behind“, s cieľom poukázať na súčasný stav nábytkového dizajnu a vyvrátiť predstavu o dizajne len ako o nositeľovi vizuality a štýlu v konzumnej spoločnosti.
Výstavný projekt predstavuje dizajn nábytkových kusov v kontexte navrhovania/tvorby deviatich autorov. Autormi sú architekti tvoriaci v oblasti dizajnu, produktoví dizajnéri, dizajnéri s presahom do interiéru
a architektúry a sochár, ktorého dizajnérska tvorba vychádza z environmentálneho kontextu
a celospoločenskej výzvy. Prostredníctvom svojich návrhov, vystavených nábytkov a vlastných príbehov autori reprezentujú osobité, vzájomne odlišné línie navrhovania/tvorby.

Výstava sleduje prácu dizajnéra/architekta/výtvarníka od skice po realizáciu s cieľom objasniť procesy
a myšlienkové postupy ukrývajúce sa v pozadí každého produktu ako aj poukázať na to, kto je súčasný slovenský dizajnér. Mnohovrstevnatosť procesu navrhovania/tvorby približuje situáciu profesie dizajnéra
na Slovensku ako aj problematiku slovenského dizajnu.  Dôležitou súčasťou výstavy je poukázať na dialóg produktového dizajnu s architektúrou a zmapovanie spôsobov navrhovania produktov a prototypov
v posledných desiatich rokoch. Zámerom je sprostredkovať teoretický základ rôznych konceptov a prístupov
k navrhovaniu/tvorbe v širších spoločensko-kultúrnych, ako aj politicko-ekonomických súvislostiach a oživiť odborný diskurz.

K projektu bude vydaná publikácia širšie reflektujúca tému v odborných textoch, ktorá bude obsahovať
aj podrobný popis vystavených produktov. Súčasťou výstavy je séria krátkych videí, ktorá pomocou autorských výpovedí dokresľuje charakter tvorby, myšlienkový a názorový podtext vystavujúcich autorov. Videosekvencie vyhľadávajú rôznorodé názory praktizujúcich dizajnérov  a architektov, aby plnohodnotne dokumentovali súčasné názory, postoje, trendy a tendencie. Výsledkom je výpoveď, ktorej ambíciou
je posunúť diskusiu a prehĺbiť platformu k teórii dizajnu, ako prostriedku na zvýšenie profesionalizácie odboru.

Vystavujúci autori:
ALLT -  Elena a Peter Simoník
Michal Berger
Peter Jurkovič
Marián Laššák
Soňa Otiepková
Richard Seneši
Michal Staško
Norbert Šmondrk

K výstave sa uskutoční dňa 9. septembra 2015 o 17,00 hod. komentovaná prehliadka.

Koncepcia výstavy, kurátorský výber, odborné texty: Irena Dorotjaková, Katarína Lauková Zajíčková
Spolupráca na kurátorskom výbere: Katarína Trnovská
Organizátori: Slovenské centrum dizajnu, Satelit, galéria dizajnu SCD, PARADOXY AD
Grafický dizajn koncepcie výstavy a všetkých grafických materiálov: Lenka Hámošová
Video: Jaromír Salaj a Eva Benková
Projekt podporili: Ministerstvo kultúry SR , Baumit , Wemal
Mediálni partneri: Designum, Rádio FM, Kam do mesta, Designby, BratislavaGuide, Obchodná ulica

Kontakt: Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk