Výstava papierových kostýmov z workshopu pre Bauhausfest

 

Výstava papierových kostýmov z workshopu pre Bauhausfest

Trvanie: 28. apríl 2015 - 10. máj 2015
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Výstava papierových kostýmov, ktoré vznikli na prípravnom workshope pre prvý slovenský Bauhausfest. Workshop viedol výtvarník a bádateľ Torsten Blume a umelkyňa a dizanérka Linda Pense v dňoch
23. – 25. apríla 2015. V rámci workshopu na tému „Papier + sen + stroj +zvuk“ Torsten Blume účastníkom predstavil scénickú tvorbu na Bauhause, ktorú viedol Oskar Schlemmer a vysvetlil im zásady tvorby kostýmov a tanca v štýle Bauhausu. Na workshope si účastníci vyrobili papierové kostýmy, rekvizity a spolu s majstrom zvuku pripravili jedinečnú choreografiu, ktorú predstavia v júni na Bauhausfeste v rámci Bratislava Design Week.Bauhausfest nie je klasické divadelné predstavenie s hercami a publikom, ale maškarný ples,
na ktorom sa každý účastník zmení na tancujúcu figurínu. Uskutoční sa 12. júna 2015 v rámci podujatia Bratislava Design Week.

Účastníci workshopu, vystavujúci a performeri: 
Zuzana Bokorová
Monika Čertezni
Roman Mackovič
Katarína Matejčíková
Róbert Paršo
Lívia Pemčáková
Klára Prešnajderová
Mária Rišková
Petra Šištíková

Torsten Blume je výtvarník a bádateľ. Od roku 2011 vedie v nadácii Bauhaus Dessau projekt „Play Bauhaus“,
v rámci ktorého z teoretického hľadiska reflektuje divadlo na Bauhause v jeho historických súvislostiach
ako miesto hravej tvorby a prenáša ho do súčasnosti vo forme divadelných experimentov. Pod jeho vedením si účastníci inscenácií a workshopov navrhnú nie len vlastné kostýmy a scénu, ale svoj tvarový experiment
aj zatancujú. Každý jeden sa tak zmení na scénickú figurínu. Torsten Blume bol v rokoch 2013 – 2015 spolu
s Christianom Hillerom kurátorom výstavy „Človek – priestor – stroj. Scénické experimenty na Bauhause“, ktorá bola predstavená v Dessau, Osle a Soule.
Linda Pense je umelkyňa a dizajnérka. Do roku 2014 vyučovala na School of Design v Lipsku a v rokoch 2014 a 2015 viedla spolu s Torstenom Blumem workshopy na Hochschule Anhalt Dessau, Kuwasawa Design Institut Tokyo a Paju Typography Institut v Soule. Od roku 2012 je kurátorkou Medzinárodnej súťaže Marianne Brandt, ktorej šiesty ročník v roku 2016 bude venovaný téme „material effects“.

Organizátori: Slovenské múzeum dizajnu, Goetheho inštitút v Bratislave, Design Week Bratislava, Stiftung Bauhaus Dessau, Galéria dizajnu Satelit
Grafické spracovanie: Maroš Schmidt
Kontakt: Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk