Úvod Designum 4/2018

Úvod Designum 4/2018

V rubrike Aktuálne prinášame rozhovory s dizajnérmi Janou Bálik a Ondrejom Gavaldom, ktorý na tohtoročnej Národnej cene za dizajn (kategória Dizajn s pridanou hodnotou) získal ocenenie. Národnej cene za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn sme venovali aj nasledujúce príspevky: Dušan Junek píše o Vladislavovi Rostokovi, ktorý získal Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu. Juraj Blaško a Tomasz Bierkowski rekapitulujú súťaž z pozície členov medzinárodnej poroty NCD. O postrehoch z Fínska sa môžete dozvedieť v príspevkoch: Fíni majú dizajn v génoch, Múzeum nie sú iba zbierky, ale aj budovanie komunity a Learn and Experience v helsinskom Múzeu dizajnu. Prierez knižnou tvorbou Ľubomíra Krátkeho prináša text Knihy, ktoré nezostarnú od Petra Ďuríka. Zdeno Kolesár je autorom príspevku Slepý výhonok s pozoruhodným dizajnom, v ktorom oživuje históriu činnosti Ateliéru priemyselného dizajnu podniku Tesla v Bratislave. Do časti teoreticky a prakticky sme zaradili tri recenzie publikácií: Ľubomír Krátky recenzuje monografiu venovanú grafickému dizajnérovi Petrovi Ďuríkovi, Zdeno Kolesár publikáciu Samuela Čarnokého Fonts SK. Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku a Marcel Benčík knihu Zdena Kolesára a Jaczka Mroczyka Historia projektowania graficznego. Predstavujeme aj niekoľko nových nadpisových písiem. Ich autormi sú študenti Typolabu VŠVU Michal Chrastina, Ivana Palečková, Lucia Šuhajdová.

Vážení čitatelia a priaznivci dizajnu,
na stránke Archív sme pre verejnosť sprístupnili v PDF formáte všetky vydania časopisu Designum po rok 2017 vrátane.
 Vo webovom archíve časopisu kliknite na obrázok obálky toho čísla, o ktoré máte záujem, otvorte odkaz online Designum a v dolnej časti obrazovky nájdete online Designum (v PDF formáte). 
Pekné čítanie!