Aktuálne číslo časopisu Designum

Bauhaus a Československo

Bauhaus a Československo

Simona Bérešová

V roku 2018 si pripomíname sté výročie vzniku prvej Československej republiky, ktorá sa zásadne podpísala na moderných dejinách Slovenska. Založenie republiky umožnilo Čechom a Slovákom žiť po prvý raz vo vlastnom národnom štáte. Zároveň sa táto krajina otvorila Európe i celému svetu, vďaka čomu sa mohli budovať medzinárodné kontakty a spolupráce, čo sa výrazne podpísalo aj na vývoji lokálnej architektúry, umenia a dizajnu. Jedným takýmto príbehom bol vzťah československých tvorcov k nemeckému Bauhausu, ktorý podrobne prebádala česká historička umenia Markéta Svobodová vo svojej knihe Bauhaus a Československo 1919 – 1938, studenti / koncepty / kontakty.

Bauhaus vznikol roku 1919, teda takmer pred sto rokmi vo Weimare. Neskôr sa presťahoval do Dessau a do Berlína, kde ho národní socialisti v roku 1933 definitívne zatvorili. Táto škola, ktorá sa rozhodla ísť proti tradičnej akademickej výučbe, sa stala ešte počas svojej existencie azda najznámejšou predstaviteľkou reformného hnutia umeleckej výchovy, ako aj symbolom medzinárodnej moderny a avantgardy. Na sláve tejto školy sa podpísali mnohé osobnosti – veľkú úlohu zohrávali riaditelia Walter Gropius, Hannes Mayer a Ludwig Mies van der Rohe, ako aj pedagógovia, medzi ktorých patril napríklad László Moholy-Nagy, Josef Albers, Wassilij Kandinsky či Paul Klee. Nemalú zásluhu mali aj študenti pochádzajúci z rôznych krajín, z ktorých sa síce iba malá časť výraznejšie preslávila, avšak rozniesli zvesť o tejto výnimočnej inštitúcii do celého sveta.

Za to, že odkaz Bauhausu ostal aktuálny až dodnes, vďačíme rôznym okolnostiam. Mnohí jeho príslušníci museli pre politickú situáciu emigrovať z Nemecka a usadili sa v rôznych krajinách po celom svete. Založili tu nové školy a stali sa uznávanými umelcami, vďaka čomu sa idey Bauhausu pevne ukotvili aj mimo Európy. Tento vývoj mal za následok, že Bauhaus sa stal pevnou súčasťou kánonu dejín západného moderného umenia. Zaslúžili sa o to najmä Walter Gropius a nemecký historik umenia Hans M. Wingler, ktorí roku 1960 založili Bauhaus-Archiv, umiestnený najskôr v Darmstadte a neskôr v Západnom Berlíne. Vďaka živým kontaktom s mnohými bauhauslermi sa im podarilo vytvoriť obsiahlu zbierku pôvodných dokumentov či diel príslušníkov tejto školy, ktorá sa aj naďalej rozrastá. Bauhaus-Archiv sa stal jedným z najdôležitejších archívov medzivojnovej moderny vôbec a študovať sem prichádzajú bádatelia z celého sveta.

Vážení čitatelia a priaznivci dizajnu,
na stránke Archív sme pre verejnosť sprístupnili v PDF formáte všetky vydania časopisu Designum po rok 2017 vrátane.
 Vo webovom archíve časopisu kliknite na obrázok obálky toho čísla, o ktoré máte záujem, otvorte odkaz online Designum a v dolnej časti obrazovky nájdete online Designum (v PDF formáte). 
Pekné čítanie!