Aktuálne číslo časopisu Designum

Múzeum nie sú iba zbierky, ale aj budovanie komunity

Múzeum nie sú iba zbierky, ale aj budovanie komunity

Ľubica Pavlovičová

V roku 2017, pri príležitosti 100. výročia vzniku Fínska, tu otvorili novú expozíciu pod názvom Utopia Now: The Story of Finnish Design. Nová expozícia zaberá celé jedno podlažie budovy, jej tvorcovia pracujú s myšlienkou, že dizajn, ktorý je súčasťou zbierok múzea a dnes sa naň pozeráme s odstupom času, keď sme zvýhodnení o nové poznatky, bol v dobe svojho vzniku utópiou, ktorá sa vďaka vizionárstvu dizajnérov a firiem stala súčasťou každodenného života. Tomu je prispôsobená celková koncepcia výstavy. Jej autori s cieľom poukázať na rôznorodosť faktorov, ktoré ovplyvňujú vznik a úspešnú existenciu jednotlivých exponátov, rozčlenili výstavu do šiestich priestorov: sú to tzv. miestnosť procesov, virtuálna miestnosť, koridor s časovou osou fínskeho dizajnu, miestnosť venovaná ikonám fínskeho dizajnu, tzv. depozit a miestnosť určená na dočasné výstavy, ktoré zo zbierkových fondov obmieňajú dva až trikrát ročne.

Vážení čitatelia a priaznivci dizajnu,
na stránke Archív sme pre verejnosť sprístupnili v PDF formáte všetky vydania časopisu Designum po rok 2017 vrátane.
 Vo webovom archíve časopisu kliknite na obrázok obálky toho čísla, o ktoré máte záujem, otvorte odkaz online Designum a v dolnej časti obrazovky nájdete online Designum (v PDF formáte). 
Pekné čítanie!