Aktuálne číslo časopisu Designum

Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn

Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn

redakcia

Národnú cenu za dizajn vyhlasujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Do 15. ročníka Národnej ceny za dizajn sa prihlásilo 252 prác. Hodnotenie prebiehalo v dvoch kolách: prvým kolom online hodnoteniaa prešlo 160 prác - 113 prác v kategórii Profesionálny dizajn, 34 prác v kategórii Študentský dizajn a13 prác v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou.

V druhom kole porota vybrala 87 prác, ktoré postúpili na výstavu finalistov a víťazov. Z toho bolo 58 prác z kategórie Profesionálneho dizajnu, 22 študentských prác a 7 prác z kategórie Dizajn s pridanou hodnotou.

Práce v oboch kolách posudzovala medzinárodná porota v zložení: Ayşegül İzer (TR), Juraj Blaško (SK), Marek Pistora (CZ), Kathrin Pokorny-Nagel (AT), Sven Lindhors-Emme (DE), Tomasz Bierkowski (PL) a Eva Kašáková (SK).

Vážení čitatelia a priaznivci dizajnu,
na stránke Archív sme pre verejnosť sprístupnili v PDF formáte všetky vydania časopisu Designum po rok 2017 vrátane.
 Vo webovom archíve časopisu kliknite na obrázok obálky toho čísla, o ktoré máte záujem, otvorte odkaz online Designum a v dolnej časti obrazovky nájdete online Designum (v PDF formáte). 
Pekné čítanie!