Aktuálne číslo časopisu Designum

Udržateľne & kreatívne

Udržateľne & kreatívne

Silvia Bárdová

Kvalitných publikácií s tematikou ekológie a udržateľnosti nie je nikdy dosť. Ešte hodnotnejšie sú, ak prichádzajú z prostredia domácej dizajnérskej scény. Udržateľný rozvoj v kultúrnej a kreatívnej praxi je nová antológia textov slovenských a českých autorov z rôznych kreatívnych odvetví, ktorú vydala Technická univerzita v Košiciach. Hoci ju pripravili dizajnéri – produktový dizajnér Pavol Capik ako editor a grafický dizajnér Samuel Čarnoký ako autor vizuálu publikácie –, prekračuje svojím obsahom rámec dizajnu. 

Ako naznačuje titul, antológia sa venuje téme udržateľného rozvoja v oblasti kreatívnych disciplín a kultúry. Je v nej zaradených deväť textov slovenských a českých dizajnérov, architektov, teoretikov a tvorcov, z ktorých väčšina pôsobí zároveň v akademickom prostredí. Rovnako aj editor a autor vizuálu publikácie pôsobia na Katedre dizajnu Fakulty umení TU v Košiciach. Autori vo svojich príspevkoch reagovali na problematiku udržateľnosti, nie však z teoretického hľadiska, ale z perspektívy existujúcej praxe v rámci vlastných profesií. Zámer publikácie je predstaviť konkrétne príklady smerujúce k udržateľnosti, ktoré v kreatívnej oblasti už fungujú, a tiež otázky a výzvy, ktoré do jednotlivých odborov prinášajú udržateľné metódy. Uprednostnenie praktických riešení pred teoretickými reflexiami v publikácii je pochopiteľné. Vychádza jednak z praktickej, experimentálnej povahy kreatívnych odborov a zo skutočnosti, že v spoločnosti prevláda všeobecný konsenzus o vážnosti globálnej environmentálnej situácie. 

Hoci texty spája spoločná tematika, sú pomerne rôznorodé čo sa týka konkrétneho obsahu aj miery odbornosti či kritickosti. Na prvý pohľad môže táto pestrosť pôsobiť nesúrodo, kopíruje však snahu editora Pavla Capika o komplexné a otvorené uchopenie tematiky udržateľného rozvoja. Preto bolo od začiatku jeho zámerom neostať len pri sfére dizajnu a rozšíriť záber publikácie o ďalšie kreatívne odbory. Ako uvádza v úvode publikácie, odpoveďou na súčasné výzvy spojené s transformáciou na udržateľnejšie spôsoby života by mala byť otvorenosť, spolupráca a dialóg naprieč viacerými disciplínami. Aj samotnú publikáciu možno čítať ako dialóg rôznych profesií, názorov a pohľadov na túto tému. 

Vážení čitatelia a priaznivci dizajnu,
na stránke Archív sme pre verejnosť sprístupnili v PDF formáte všetky vydania časopisu Designum po rok 2019.
 Vo webovom archíve časopisu kliknite na obrázok obálky toho čísla, o ktoré máte záujem, otvorte odkaz online Designum a v dolnej časti obrazovky nájdete online Designum (v PDF formáte). 
Pekné čítanie!