Úvod Designum 3/2018

Úvod Designum 3/2018

Rok 2018 zahŕňa viacero okrúhlych výročí dejinných udalostí (1938, 1948, 1968), ktoré zasiahli do osudov mnohých Čechov a Slovákov. Uzatvára ich 100. výročie založenia Československej republiky, ktorému je venované toto číslo. V časti Aktuálne ich predstavujeme Borisa Klimeka a Matúša Opálku, absolventov pražskej UMPRUM, ktorí v Čechách vedú svoje firmy zamerané na produktový dizajn. Markétu Novákovú zase zlákalo štúdium keramiky na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení, kde pôsobí dodnes. Lukáš Pilka sa zamýšľa nad 28. ročníkom medzinárodného bienále grafického dizajnu Brno 2018 a jeho ďalším smerovaním. Kurátori Slovenského múzea dizajnu pripravili z jeho zbierok výber produktov pripomínajúcich spoločnú priemyselnú produkciu, ktorý je zároveň odkazom na novú výstavu 100 rokov dizajnu v Slovenskom múzeu dizajnu v Hurbanových kasárňach v Bratislave. K Česko-slovenskej / Slovensko-českej výstave v Slovenskom národnom múzeu sa vracia v recenzii Poloplný alebo poloprázdny pohár? historik Roman Holec. Marta Sylvestrová, kurátorka Moravskej galérie v Brne, spomína v príspevku Česko-slovenské stretávania na Bienále v Brne na prvých slovenských ocenených účastníkov. Rubriku Retrospektívne uzatvára text Martina Pecinu Rituálne typotance okolo legendy menom Prim, v ktorom sa venuje sporu o logo hodiniek Prim. V časti Teoreticky a prakticky Simona Bérešová recenzuje knihu Bauhaus a Československo a Jana Oravcová výpravnú publikáciu kolektívu autorov Design v českých zemích 1900 – 2000.

Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články

Vážení čitatelia a priaznivci dizajnu,

od 15. 11. 2016 sme pre verejnosť na stránke www.scd.sk/?archiv-designum sprístupnili v PDF formáte všetky vydania časopisu Designum po rok 2014 vrátane.
Vo webovom archíve časopisu www.scd.sk/?archiv-designum kliknite na obrázok obálky toho čísla, o ktoré máte záujem, otvorte odkaz online Designum a v dolnej časti obrazovky nájdete online Designum (v PDF formáte).
Pekné čítanie!