Aktuálne číslo časopisu Designum

Čo je e-designum

Čo je e-designum

Už od minulého roku je na webovej stránke SCD prístupná podstránka e-designum. Postupne na nej pribúdajú články o aktuálnych udalostiach zo sveta dizajnu, príspevky o veciach a činoch, ktoré získali alebo si zaslúžia naše ocenenie, nových knihách a časopisoch, o živote zbierkových predmetov, o prospešnom dizajne a užitočných radách, portréty dizajnérov a predstavenie slovenských značiek. Spracovali sme CV viacerých slovenských dizajnérov – veríme, že vás budú zaujímať aktivity a práce Tibora Uhrína, Jany a Petra Machatovcov, Andrei Ďurianovej, Simony Janišovej, Márie Štranekovej, Sama Čarnokého, Ondeja Jóba, Katky Balážikovej, Hany Kašičkovej, Ondreja Eliáša, Michala Staška, Lenky Sršňovej, Lucie Bartkovej, Mariána Laššáka, Tomáša Brichtu, Jána Filípka…, prípadne prezentácie značiek Puojd, Allt a Mejd...
Píšu pre nás rôzni autori: Katarína Balážiková, Nikola Beim, Michal Čudrnák, Zuzana Duchová, Elena Farkašová, Mária Fulková, Simona Janišová, Katarína Kasalová, Michala Lipková, Monika Miklášová, Eva Pavlovičová, Ľubica Pavlovičová, Maroš Schmidt, Zuzana Šidlíková, Helena Veličová, Zuzana Waszczuková, Ladislav Zikmund-Lender…

O obsahu e-designumu vás chceme pravidelne informovať, a to na našej webovej stránke, sociálnych sieťach a najmenej raz za dva mesiace aj newslettrom. Tešíme sa na váš záujem!

Kontakt: edesignum@scd.sk

Vážení čitatelia a priaznivci dizajnu,
na stránke Archív sme pre verejnosť sprístupnili v PDF formáte všetky vydania časopisu Designum po rok 2019.
 Vo webovom archíve časopisu kliknite na obrázok obálky toho čísla, o ktoré máte záujem, otvorte odkaz online Designum a v dolnej časti obrazovky nájdete online Designum (v PDF formáte). 
Pekné čítanie!