Andrej Krátky - člen poroty NCD 2016

Mgr. art. Andrej Krátky - člem poroty NCD 2016

grafický dizajnér, dizajnér písma
Slovensko
Vyštudoval knižný a písmový dizajn na Umprum v Prahe a v USA.
Je autorom písiem Bradlo a Nara. Za písmovú tvorbu získal bronzovú medailu na Bienále Brno 1996 a uznanie v súťaži Národná cena za dizajn 2011. Od roku 1995 je spolumajiteľom a kreatívnym riaditeľom reklamnej agentúry Creative Department. V roku 2015 spoluzakladal Fontstand.