Archív

2018

0101

0202

0303

0404

2017

0101

0202

0303

0404

2016

0101

0202

0303

0404

2015

0101

0202

0303

0404

2014

0101

0202

0303

0404

2013

0101

0202

0303

0404

0505

0606

2012

0101

0202

0303

0404

0505

0606

2011

0101

0202

0303

0404

0505

0606

2010

0101

0202

0303

0404

0505

0606

2009

0101

0202

0303

0404

0505

0606

2008

0101

0202

0303

0404

0505

0606

2007

0101

0202

0303

0404

5,65,6

2006

0101

0202

0303

0404

0505

0606

2005

0101

0202

0303

0404

0505

0606

2004

0101

0202

0303

0404

5,65,6

2002

0101

0202

0303

0404

2001

0101

0202

0303

0404

2000

0101

0202

0303

0404

1999

0101

0202

0303

0404

1998

0101

0202

0303

0404

1997

0101

0202

0303

0404

1996

0101

0202

0303

0404

1995

0101

0202

0303

0404

1994

0101

0202

0303

0404

1993

0101

Vážení čitatelia a priaznivci dizajnu,
od 19. septembra sme pre verejnosť na stránke www.scd.sk/?archiv-designum sprístupnili v PDF formáte všetky vydania časopisu Designum po rok 2014 a pre predplatiteľov časopisu Designum všetky vydania až po aktuálne číslo. (poz. red.: v roku 2003 časopis nevychádzal).
Kliknite na obrázok obálky toho čísla, o ktoré máte záujem, otvorte odkaz online Designum a v dolnej časti obrazovky nájdete online Designum (v PDF formáte).
Pekné čítanie!