Archív - Národná cena za dizajn

Národná cena za dizajn 2020

Národná cena za dizajn 2020

Národná cena za dizajn (NCD) je ocenenie udeľované Slovenským centrom dizajnu a Ministerstvom kultúry SR. Aktuálny ročník patrí komunikačnému dizajnu a prácam realizovaným počas rokov 2018 a 2019. Počas Galastreamu, ktorý bol odvysielaný online vo štvrtok 10. 12. 2020, odzneli názvy ocenených diel a... Viac

Národná cena za dizajn 2019

Národná cena za dizajn 2019

Národná cena za dizajn (NCD) je ocenenie udeľované Slovenským centrom dizajnu a Ministerstvom kultúry SR. Aktuálny ročník patrí produktovému dizajnu a prácam zrealizovaným počas rokov 2017 a 2018. V bratislavskej Design Factory 11. októbra odzneli názvy ocenených diel a mená ich autorov a autoriek.... Viac

Národná cena za dizajn 2018
Národná cena za dizajn 2017

Národná cena za dizajn 2017

Katalóg Národnej ceny za dizajn 2017, ktorá bola venovaná produktovému dizajnu, je sprístupnený v online na Issuu. V katalógu môžete pohodlne listovať priamo na web stránke. Viac

Národná cena za dizajn 2016

Národná cena za dizajn 2016

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov NCD 2016 27. 5. 2016 večer  v podkroví Slovenského múzea dizajnu, za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, zástupcov partnerov, mediálnych partnerov a ďalších významných hostí, boli odovzdané  všetky ocenenia a... Viac

Národná cena za dizajn 2015

Národná cena za dizajn 2015

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena za produktový dizajn 2015 sa uskutočnilo dňa 29. 5. 2015 o 19:00 v Hurbanových kasárňach na Kollárovom námestí 10 v Bratislave za účasti pozvaných hostí, súťažiacich autorov, výrobcov a zástupcov médií. Súčasne bola otvorená výberová výstava... Viac

Národná cena za dizajn 2013

Národná cena za dizajn 2013

Národna cena za dizajn 2013 bola udelená len v kategórii produktový dizajn. Toto najvyššie ocenenie získala odevná kolekcia The Era, dizajn Dana Kleinert, výrobca SG Trading s. r. o., Nitra. Po prvýkrát v histórii konania súťaže využila porota právo neudeliť cenu – nebola udelená Národná... Viac

NCD 2011

Národná cena za dizajn 2011

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení súťaže Národná cena za dizajn 2011 sa uskutočnilo dňa 27. 5. 2011 o 20:30 na výstave v Dome umenia na Nám. SNP v Bratislave. Všetky víťazné práce a ďalší ... Viac

Národná cena za dizajn 2009

Národná cena za dizajn 2009

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení súťaže Národná cena za dizajn 2009 sa uskutočnilo dňa 5. 6. 2009 v Gallerii Cvernovka, Páričkova 18, Bratislava. Všetky víťazné práce a ďalší účastníci súťaže NCD 2009 boli prezentované v dňoch 6. – 28. 6. 2009 na výstave v Gallerii Cvernovka ... Viac

NCD 2007

Národná cena za dizajn 2007

Súťaž Národná cena za dizajn 2007 má svojich víťazov. V ôsmom ročníku celoštátnej súťaž dizajnu boli udelené dve Národné ceny za dizajn pre profesionálov – v kategóriach produktový a komunikačný dizajn, dve Ceny ministra školstva SR v kategórii študentský produktový a komunikačný dizajn a desať uznaní bez rozdielu poradia ... Viac

NCD 2005

Národná cena za dizajn 2005

V siedmom ročníku súťaže NCD boli udelené dve Národné ceny za dizajn, dve Ceny ministra školstva SR a dve zvláštne ceny – Cena ministra kultúry pre osobnosť a Cena ministra hospodárstva pre firmu a desať uznaní bez rozlíšenia poradia a kategórie. Súťaž Národná cena za dizajn 2005 bola vypísaná podľa nového štatútu v troch kategóriách ... Viac

NCD 2003

Národná cena za dizajn 2003

V šiestom ročníku súťaže získali najvyššie ocenenie –Národnú cenu za dizajn 2003 dva priemyselné výrobky a dve práce z oblasti grafického dizajnu. Súťaž Národná cena za dizajn 2003 bola vypísaná v dvoch kategóriách – priemyselný dizajn a grafický dizajn. Celkovo bolo prihlásených 59 výrobkov a grafických realizácií. Najpočetnejšie zastúpenie ... Viac

NCD 2001

Národná cena za dizajn 2001

Tri priemyselné výrobky a jedna práca v oblasti grafického dizajnu získali najvyššie ocenenie - Národné ceny za dizajn 2001 v práve ukončenom piatom ročníku rovnomennej celoštátnej sútaže dizajnu. V roku 2001 bolo do súťaže Národná cena za dizajn prihlásených celkove 81 výrobkov a grafických realizácií, ktoré posudzovala v dvoch kolách 11-členná medzinárodná... Viac

NCD 1999

Národná cena za dizajn 1999

Celkový počet prihlásených prác v roku 1999 bol 78. Z nich porota nominovala do finálovej časti súťaže celkom tridsať prác. Koncom októbra následne porota rozhodla o tom, že tri priemyselné výrobky a jedna realizácia z oblasti grafického dizajnu získali Národné ceny za dizajn 1999. Ďalších 5 prác ocenila porota...Viac