Ayşegül İzer - členka poroty NCD 2018

Ayşegül İzer - členka poroty NCD 2018

Ayşegül İzer sa narodila v Istanbule v Turecku. V roku 1980 absolvovala taliansku strednú školu a v roku 1985 ukončila s hodnotením "summa cum laude" Sarajevskú umeleckú akadémiu, Katedru grafického dizajnu. V roku 2000 založila vlastné dizajnérske štúdio. V rokoch 2005 - 2017 bola šéfkou Katedry grafického dizajnu na Univerzite výtvarných umení Mimara Sinana. Je zakladateľkou nadácie ESTV - Emre Senan Design Foundation. Jej diela boli uverejnené v mnohých publikáciách, na výstavách, v zbierkach a múzeách. Organizuje semináre, workshopy a je členkou hodnotiacich porôt. Píše články súvisiace s jej profesiou a je nositeľkou 11 medzinárodných ocenení. Hovorí taliansky, anglicky, srbsky a latinsky.