Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský komunikačný dizajn 2013

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský komunikačný dizajn 2013
dizajn: Martina Rozinajová
škola: Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, pedagóg Pavol Bálik
Najlepší študenti získali Zvláštnu cenu ministra školstva, vedy výskumu a športu. Nevyhovujúci stav didaktických pomôcok na školách bol hlavnou motiváciou autorky, ktorá sa rozhodla spracovať učebnicu výtvarnej výchovy pre žiakov prvého ročníka základných škôl. „Deti sú dosť veľké na dobré veci…“ Je dôležité ukázať im, čo je vkusné, lebo tým ich formujeme. Učebnica Martiny Rozinajovej je skutočnou učebnicou výtvarnej výchovy, v ktorej komplexne rieši obrazovú časť a pracuje aj so štruktúrou učebnice. Používa rôzne druhy papiera, navrhla titulkové písmo a necháva deťom priestor pre vlastnú interpretáciu a prácu s knihou. Učebnica je estetická a podporuje tvorivosť a fantáziu. Vhodné kreatívne a kultúrne učebnice by mohli zvrátiť negatívny jav, kedy deti podliehajú komerčným vizuálom a uspokojujú sa s konzumáciou, a nie tvorbou.